Detaljplanen för nya skolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

17 april 2017

Barnomsorg och utbildning, Baggeboskolan

Den 16 mars antogs detaljplanen för markområdet Baggebolet 1:80 där Tibros nya F-6-skola ska anläggas och den 16 april vann planen laga kraft.

Planen medger en F-6 skola för cirka 500 elever på Baggebolet 1:80, som ligger i den södra delen av Tibro tätort, söder om Fågelviksleden och öster om Hörnebovägen. Planen möjliggör även en förbättring av trafikmiljön runt skolan genom anläggandet av en cirkulationsplats och en gång- och cykeltunnel under Fågelviksleden.

Den planerade skolan får en byggnadsyta på 3 000 kvadratmeter. Till skolan hör även en idrottshall på cirka 1600 kvadratmeter, en skolgård som är cirka 20 000 kvadratmeter, en mindre bollplan med måtten 70 x 40 meter, en yta på cirka 6 000 kvadratmeter för parkering och bussangöring, förråd och soprum samt inlastningsytor på cirka 600 kvadratmeter. Det planlagda området är totalt 45 000 kvadratmeter och rymmer således även reservmark för eventuell framtida expansion.