Måltidsavdelningen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vårt mål är att servera god och näringsriktigt mat i trevlig miljö med gott bemötande! Vi vill att alla våra gäster ska tycka om och äta den mat vi tillagar oavsett ålder och vilken miljö man befinner sig i! Vi vill skapa matglädje, nyfikenhet och goda möten i samband med måltiden, måltiden ska vara en av dagens höjdpunkter för våra gäster!

Måltidsavdelningen i Tibro kommun omfattar 15 kök, varav 4 skolkök, 8 förskolekök och 3 äldreomsorgskök. Det är tillagningskök på alla enheter.

Livsmedelsverkets riktlinjer

Vi arbetar efter Livsmedelsverkets riktlinjer om bra mat inom skola, förskola och äldreomsorg, Livsmedelsverkets Måltidsmodell samt följer de svenska näringsrekommendationerna.

Personal

På måltidsavdelningen arbetar drygt 40 personer, såväl kockar som måltidsbiträden. I varje kök finns en produktionsansvarig kock som ansvara för köket och dess verksamhet. Vi har engagerade medarbetare som är stolta över sitt arbete och den mat som serveras. Vi strävar att laga all mat från grunden från bra råvaror, likaså att baka mat och kaffebröd så mycket som möjligt.

Skola, förskola och äldreomsorg

Våra kockar gör sina egna matsedlar, detta för att se till sitt köks förutsättningar och behov. Varje kök är med på matråd och får därifrån synpunkter på både mat och matsedlar. Skolans och förskolans matsedlar kan man se på respektive verksamhets hemsida, samt på appen, Skolmaten. Matsedeln inom äldreomsorgen finns på respektive boende. 

Måltidsavdelningen följer den måltidspolicy som är antagen av Kommunfullmäktige. Läs vår måltidspolicy

Måltidsavdelningen ansvarar också för Restaurang Karlavagnen, på Allégården, som är öppen alla dagar på året för dagens lunch. Till Karlavagnen är alla gäster välkomna!

Specialkost

Om ditt barn är i behov av specialkost av medicinska skäl så ska du fylla i blanketten som du når via länken här nedanför. I blanketten finns all information du behöver för att ansökan ska vara komplett.

Vi arbetar klimatsmart

Vi strävar efter ett varierat utbud på våra menyer, att ha rikliga salladsbufféer och alternativrätter i den mån det är möjligt. Vi strävar också efter att minska matsvinnet, både vad gäller tallrikssvinn och produktionssvinn.

Vi jobbar med att få ner koldioxidekvivalenter (Co2e), det vill säga att man får ett gemensamt mål för alla olika utsläpp av vaxthusgaser och deras inverkan på klimatet. Tibro kommuns politiker har antagit mål för klimat 2030 och där är ett mått på 1,7 kg/Co2. Där ligger våra kök på mellan 0,9-2,1 kg/co2, så vi är inte riktigt där än men under 2022 ska vi klara målet!

Kostnader

Måltidsavdelningens budget omfattar drygt 28 miljoner, varav de stora kostnaderna är livsmedel och personal. 

De livsmedel som köps in är upphandlade tillsammans med 7 andra kommuner. I upphandlingen strävas det efter att upphandla lokalt, närodlat, svenskt kött och ekologisk. Måltidsavdelningens inköp följs upp kvartalsvis utifrån andelen ekologiskt, svenskt kött, kött/kvartal och inköp utanför avtal.

Enkätundersökningar och matråd

Det är viktigt för oss att veta hur våra gäster upplever mat, miljö och bemötande. För att få en uppfattning om det genomförs enkätundersökningar regelbundet.

Matråd genomförs inom skola och förskola då pedagoger, barn/ungdomar och kökspersonal träffas och pratar matfrågor. Inom äldreomsorgen träffas kök och omvårdnadspersonal för att diskutera matfrågor, ibland är även de boende med.

Välkommen att höra av dig till någon i kontaktlistan på den här sidan, om du har några frågor. Kontaktlistan når du genom att klicka på knappen Kontakt.

Mjölkstöd

Den mjölk som serveras i Tibro kommuns förskolor och skolor, finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket.