Närtrafik

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Närtrafikhållplats

Närtrafik är allmän kollektivtrafik och bedrivs i områden med begränsad eller ingen linjetrafik.

Närtrafik är till för dig som vill åka mellan en adress på landsbygden och kommunens centralort. Du kan bara resa med närtrafiken inom din kommun och resorna sker enligt en fastställd tidtabell.

En resa med närtrafiken måste bokas hos Västtrafiks beställningscentral, tel. 0771-91 90 90, senast en timme innan den ska påbörjas. Du kan läsa mer om närtrafiken på Västtrafiks hemsida, eller kontakta Kundservice tel. 0771-41 43 00.

För mer information om Närtrafik tryck här.