Närtrafik

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Närtrafik är allmän kollektivtrafik och bedrivs i områden med begränsad eller ingen linjetrafik.

Närtrafik är till för dig som vill åka mellan en adress på landsbygden och kommunens centralort. Du kan resa med närtrafiken inom en kommun och resorna sker enligt en fastställd tidtabell.

En resa med närtrafiken bokas hos Västtrafiks beställningscentral, 0771-91 90 90, senast en timme innan den ska påbörjas. 

Se Västtrafiks hemsida eller kontakta kundservice, 0771-41 43 00, för mer information.