Dödsfall och begravning

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Sun shining on a row of gravestones with red and pink flowers on a beautiful and well cared cemetery

Kommunen har ansvaret för att personer som avlider på våra äldreboenden, gruppboenden och inom hemsjukvården får ett värdigt omhändertagande.

Kommunen ansvarar för att ta hand om och förvara avlidna i avvaktan på kistläggning och bisättning. Kommunens ansvar upphör först då kroppen lämnats ut för att bisättas och begravas.

Länsstyrelsen utser ombud som ska se till att personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina rättigheter tillgodosedda i samband med en begravning. Länsstyrelsen har utsett begravningsombud i samtliga kommuner i Västra Götaland.
Läs mer om Begravningsombud  här.