Följ med på husesyn i snart färdiga Fågelvikskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

14 juli 2023

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Kultur, fritid och idrott, Fågelviksbygget

Ombyggnationen av Fågelvikskolan till ny högstadieskola, kulturskola och fritidsgård är i det närmaste färdig. Endast mindre justeringar återstår och överflyttningen av möbler, annan inredning och skolmaterial pågår för fullt. Följ med arbetsledaren Tobias Bromander på husesyn i de snart färdiga lokalerna och hör honom berätta hur bygget har fungerat. Se vår film eller läs vår artikel om byggprojektet.

Ombyggnationen av Fågelvikskolan har pågått sedan i februari 2022. Det har varit ett byggprojekt med en förhållandevis snäv tidsram, vilket har krävt ett nära samarbete mellan beställaren Tibro kommun, byggföretaget Skanska och alla underentreprenörer under hela byggtiden. 

Det är egentligen ingen som har trott att vi skulle vara så långt framme som vi är i det här skedet. Anledningen till att vi står här med ett i stort sett färdigt projekt är att alla inblandade har samarbetat på ett så flexibelt sätt och att alla verkligen har hjälpts åt. Det är nyckeln i hela det här projektet, säger arbetsledaren Tobias Bromander.

I mitten på juli bjöd Tobias på en rundtur i de nya lokalerna, då han beskrev byggprocessen och resultatet av den.

Ny huvudentré i grönt glasparti

Skolan har fått en ny huvudentré mot norr med ett grönt glasparti som sträcker sig hela vägen upp till plan 2.

Entrén är som ett grönt smycke, säger Tobias, och klarlägger att den gröna färgen är ett återkommande färgtema i den nya skolan.

Glaspartiet i entrén är öppet hela vägen till plan 2. I själva entrédelen ska det sättas upp en stor armatur och så ska den få en solavskärmning på framsidan. I den andra halvan finns en utrymningstrappa från plan 2 med grönt räcke och en grön spindel i mitten, berättar han.

Grått - ny kontrastfärg på fasaderna

Skolans fasader har också fått ett ansiktslyft. De har försetts med nya mörkgråa partier, som kontrasterar fint mot det röda fasadteglet.

Det är genomgående samma gråa färg på plåtpartierna vid fönstren, på stenskivor, stuprör och träpanelen, klarlägger Tobias. 

Aktivitetsytor klara - utomhusscen på gång

Tobias berättar vidare om skolgården, där det nu finns både sittplatser med tak och en rad olika aktivitetsytor.

Här finns pingisbord, fussball, basketkorgar och lite nya bänkar och det är lekytor till den anpassade grundskolan, säger han. Han fortsätter:

Det som är kvar att färdigställa är en stenbeklädd scen, en oktagon.

Elevtorg med café

Väl inomhus visar Tobias elevtorget. Han berättar att det kommer finnas ett café här med en serveringsyta med bord, toaletter och biljard- och pingisbord. Vägg i vägg med elevtorget ligger skolans ena matsal och ett nytt cafékök.

Caféköket har en öppning både mot elevtorget och fritidsgården. Det kommer att användas av båda verksamheterna, framhåller han. 

Anpassad grundskola och elevhälsan

Tar man sig norrut från elevtorget går man förbi ytterligare en matsal innan man kommer till huvudentrén där det också kommer att finnas sittplatser. I den här delen av skolan finns elevhälsans lokaler, några förråd och den anpassade grundskolan. Här ligger även skoladministrationen. 

Den anpassade grundskolan har en egen entré närmast huvudentrén, så att det blir enkelt för de eleverna att ta sig in på skolan. De har en egen entré här som är stängd så att de får det lugnt och bra här inne, säger Tobias.

Ny fritidsgård och bibliotekscafé

I direkt anslutning till elevtorget ligger den nya fritidsgården. Den nås även via en separat entré, som kan vara öppen på kvällstid. 

I fritidsgården finns olika aktivitetsrum, TV-rum och gaming-rum, berättar Tobias.

Mitt i skolbyggnaden finns ytterligare ett nytt café, bibliotekscaféet.

Det här är ju egentligen den enda ytan som inte hör till skolan. Det kommer att vara stängda glaspartier mellan den lokalen och skolan. Det kommer att vara ett café som man kan utnyttja vid olika evenemang i biblioteket och i Forum, fastslår Tobias.

Återbruk i slöjd- och bildsalarna

I den södra delen av skolan finns två hemkunskapssalar, bildsal, musiksalar och slöjdateljéer. I slöjd- och bildsalarna samsas modern utrustning och inredning med återvunna saker.

Man har medvetet arbetat med återbruk i det här projektet, säger Tobias och visar några exempel på det i bild- och träslöjdssalarna.

I bildsalen har vi gjort nya förstycken till gamla lådor, som är placerade sida vid sida med nya skåp och återanvänt en tvättränna och i träslöjden samsas nya maskiner med gamla från Nyboskolan, klarlägger han.

Genomtänkt satsning på bra ljudmiljö

I skolans nya musikavdelning och kulturskolans lokaler, som ligger i det sydöstra hörnet av byggnaden, är det märkbart tystare än i den övriga skolan. 

Det är en riktigt hög nivå på ljudmiljön här. Golvet är upphöjt 10 centimeter med ett kraftigt gips- och spånskivegolv för att dämpa ljudet bra. Det är dubbla väggar överallt som man har mellanrum emellan så att inte något ljud ska transporteras vidare någonstans. Och sedan så har vi fått bygga ner taket med ett extra tak utöver ett vanligt akustiktak för att minska överhörningen mellan de olika rummen, berättar Tobias.

Nya lokaler för introduktionsprogrammen

Utöver renoveringen av huvudbyggnaden så har även en intilliggande byggnad, det så kallade teknikhuset, renoverats. Här ska introduktionsprogrammets elever ha sin undervisning till hösten.

Det gamla teknikhuset har fått samma fasadfärger för att passa in i miljön och fått nya ytskikt invändigt, klarlägger Tobias.

Lyckat projekt

Tobias är nöjd med resultatet av renoveringen.

Det är alltid kul att se det färdiga resultatet. Det är alltid en liten belöning att se att det blev fint och trevligt, avslutar han.