Familjerätt

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Bilden är redigerad i Photoshop av Hans-Erik Alin. Baserat på ett original från Mostphotos

Familjerätten är en del av socialförvaltningen och en stor del av uppdragen kommer från tingsrätten. Det kan handla om utredningar kring vårdnad, umgänge eller boende. Det är Familjerätten Norra Skaraborg - som är en del av Mariestads kommun - som handlägger familjerättsärenden för Tibro.

Klicka här för att komma till Familjerätten Norra Skaraborg. Där finns mer utförlig information om vilken typ av ärenden som de kan hjälpa till med. Där hittar du även kontaktuppgifter till familjerättssekreterarna. 

Familjerätt kan exempelvis gälla frågor om

  • vårdnad, boende och/eller umgänge med barn som efter en skilsmässa/separation behöver lösas
  • frågor om adoption
  • samarbetssamtal

Faderskaps/föräldraskapsutredningar av mer enklare karaktär handläggs av socialförvaltningen i Tibro. Se menyn till vänster eller klicka här för mer info.

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.