Vision

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibros vision togs fram 2020 och gäller från och med 2021. Visionen är vägledande för arbetet med att utveckla både kommunens verksamheter, näringslivet och föreningslivet.

Med utgångspunkt i framtidens Tibro samt styrkor och utmaningar drog arbetet med att skapa en gemensam vision i gång 2020. Företrädare för de politiska partierna i kommunfullmäktige och tjänstepersoner deltog i processen likaså hölls en medborgardialog.  I oktober 2020 antog kommunfullmäktige den nya visionen. 

TILLSAMMANS - HÅLLBART - NÄRA

#viärTibro

Resultatet av det gemensamma arbetet blev Vision Tibro, där det fastställdes att vi som bor, arbetar och verkar i Tibro tillsammans ska sträva efter att utveckla Tibro.

VI SKAPAR TILLSAMMANS

Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro tillsammans.

Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du ska vara en del av den. Här finns en stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga och ett rikt föreningsliv som skapar arbetstillfällen och möten människor emellan. Med engagemang och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. Tillsammans är vi Tibro.

HÅLLBARA VAL

I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra barn och unga – såväl som för kommande generationer. Här ser vi varandra och välkomnar mångfald.

Med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och utrymme för flexibilitet är det enkelt att göra hållbara livsval. Genom cirkulär ekonomi, lokal produktion, kreativitet och idérikedom lägger vi grunden för en hållbar framtid.

NÄRA LIVSKVALITET

Här är du alltid nära. Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. Nära naturen, fritidsområden och vatten. Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, pendlar eller ansluter digitalt.

Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig trygg, vem du än är. Tack vare det nära samhällets fördelar finner vi livskvalitet, både idag och imorgon.