Enkelt avhjälpta hinder

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Ett hinder som påverkar tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser ska alltid avhjälpas om det är enkelt att åtgärda.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa kan omprövas om förutsättningarna förändras.

Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2§ andra stycket och 12§ andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Vid anläggning av allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Kravet finns i 8 kap 12§ första stycket PBL.

Brister kan anmälas till byggnadsnämnden använd blankett nedan.