Omyndiga barn som handlat

Telefon
0504-180 00 (växel)

Telefontider
Mån-fre kl. 14.00 - 15.00

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Den som är under 18 år är omyndig och har egentligen ingen rätt att köpa saker utan föräldrarnas godkännande.

Vid köp som är helt normala med hänsyn till barnets ålder och varans pris, exempelvis leksaker, godis och mat, kan säljaren oftast utgå från att föräldrarna godkänt köpet. Även i vissa fall vid köp av skor och kläder, när barnet fritt fått använda en summa pengar.

Om du som förälder inte godkänt ett köp, som ditt minderåriga barn har gjort, kan du begära att säljaren ska låta köpet gå tillbaka.

Föräldrabalken, 9 kap. innehåller bestämmelser om när omyndiga får ingå avtal.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Exempel på ett brev angående köp som du inte godkänt.

Till Sportia
Mellangatan 7
123 45 X-köping

Hävning av köp.
Min dotter Maria, som är 15 år, har köpt en cykel för 1 600 kr i er butik. Då Maria är omyndig och jag inte godkänt detta köp vill jag lämna tillbaka cykeln. Jag bifogar en kopia av kvittot.

Med vänlig hälsning

Namn
Adress
Telefon