Skolsköterska

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Skolsköterska tillsammans med skolläkare arbetar i en verksamhetsgren inom elevhälsan, Elevhälsans medicinska insats (EMI). EMI är till för alla elever och erbjuder hälsobesök, enklare sjukvårdsinsatser, råd och stöd och vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

EMI är en egen verksamhetsgren inom elevhälsan som består av skolsköterska och skolläkare. Den medicinska insatsen är frivillig och kostnadsfri och syftet är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

All elevkontakt dokumenteras i en medicinsk journal som endast skolsköterskan och skolläkaren har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Hälsobesök

Alla elever i förskoleklass, åk 2, 4, 6 och åk 8 erbjuds hälsobesök. Vid hälsobesöket undersöker skolsköterskan längd, vikt och syn. I åk 4, 6 och 8 kontrolleras också ryggen. I förskoleklass görs även en kontroll av hörseln och vårdnadshavare bjuds med på hälsobesöket.

Vaccinationer

Alla elever 

  • åk 2 erbjudsvaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
  • åk 5 erbjuds HPV vaccination
  • åk 8 erbjuds vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Om du tidigare tackat nej till vaccination eller inte tagit vaccination av annan anledning är du välkommen att höra av dig till skolsköterskan, då barn upp till 18 års ålder har rätt till kostnadsfri vaccinering enligt det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Mer information om vaccination

Vaccinationer är viktigt för att må bra — Folkhälsomyndigheten