Viktiga begrepp

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Det kan vara svårt att förstå de olika benämningarna på människor som kommer till Tibro. Här har vi samlat de vanligaste benämningarna med en förklaring under.

  • Enligt FN:s definition är en flykting en person som har flytt från sitt land på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp, och som inte kan eller vill återvända.

    Endast en liten del av de som kommer till Sverige som asylsökande blir klassade som flyktingar. Större delen får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller skyddsbehövande i övrigt.  

  • Asylsökande är en utländsk medborgare som kommit till Sverige och begärt skydd. Asylsökande är man fram till dess att man får beslut om uppehållstillstånd eller inte.

  • Är en person som sökt asyl, fått uppehållstillstånd och blivit mottagen i en kommun. Nyanlända får vistas i Sverige och har rätt att bosätta sig var de vill, med eller utan hjälp av Migrationsverket. 

  • EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. De kan även ha rätt till att starta eller driva eget företag.  Att EU-medborgare kan vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas ”uppehållsrätt”.

  • Asylsökande under 18 år och som kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare definieras som ensamkommande barn.