Solceller

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Påverkansområde för buller eller annan risk

Solfångarna och solceller på en byggnad är oftast inte bygglovspliktigt eller anmälningspliktigt men det finns undantag som gör att lov eller anmälan för åtgärden kan krävas.

Bygglov för solfångare och solceller kan krävas inom detaljplan ifall byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, eller ifall byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt. Utanför detaljplan så behöver man inte söka bygglov vid en fasadändring. Ifall byggnaden eller byggnadsområdet omfattas av ett kulturhistoriskt värde så kan bygglov krävas både inom och utanför detaljplanerat område.

För områden utanför och inom detaljplan som omfattas av riksintresse för Försvarsmakten kan solenergianläggningar vara bygglovspliktiga. I Tibro kommun så är solenergianläggningar bygglovspliktiga som ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk, se rosamarkerat område på karta.

Ifall solfångarna eller solcellerna avsevärt påverkar brandskyddet eller ifall de berör byggnadens bärande delar så kan en anmälan krävas.