Solceller

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Karta över påverkansområde buller eller annan risk

Solfångarna och solceller på en byggnad är oftast inte bygglovspliktigt eller anmälningspliktigt men det finns undantag som gör att lov eller anmälan för åtgärden kan krävas.

Bygglov för solfångare och solceller kan krävas inom detaljplanelagt område  ifall byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, eller ifall byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt. Bygglov kan också krävas ifall solcellerna inte följer takets lutning.

Utanför detaljplanelagt område så behöver man vanligen inte söka bygglov vid en fasadändring.

Bygglovsplikt

Kulturhistoriskt värde

Ifall byggnaden eller byggnadsområdet omfattas av ett kulturhistoriskt värde så kan bygglov krävas både inom och utanför detaljplanerat område.

Riksintresse för Försvarsmakten

För områden utanför och inom detaljplan som omfattas av riksintresse för Försvarsmakten kan solenergianläggningar vara bygglovspliktiga.

I Tibro kommun så är solenergianläggningar bygglovspliktiga som ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk, se rosamarkerat område på karta.

Bygganmälan kan krävas

Ifall solfångarna eller solcellerna avsevärt påverkar brandskyddet eller ifall de berör byggnadens bärande delar så kan en anmälan krävas.

Ansök digitalt via E-tjänst

Du ansöker om bygglov digitalt via vår e-tjänst "Söka bygglov och andra åtgärder". Fördelen med att använda vår e-tjänst är att du får tillgång till enkla steg- för steganvisningar och kan följa handläggningen av ditt ärende.