Trygghet och säkerhet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kommunpolisen Annika Strandberg, kommunalrådet Jan Hanna och Tibro kommuns trygghets- och säkerhetssamordnare Anders Karlsson på Allétorget i Tibro.

Tibro kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor och krishantering på flera olika sätt. Syftet med det arbetet är att på bästa möjliga sätt skapa en trygg och säker tillvaro för alla som vistas i kommunen.

Tibro kommun har det övergripande ansvaret för hanteringen av större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen. Det innebär att kommunen måste förbereda sig på att både kunna hantera konsekvenserna av en större olycka som drabbar en begränsad grupp människor och en extraordinär händelse som påverkar samhällsservicen och många människors vardag. I ansvaret ligger också att i största möjligaste mån förebygga riskerna genom att åtgärda fel och brister.

Du som kan, har ett eget ansvar att förebygga och hantera olyckor hemma och i din fritidsmiljö. Du bör också vara förberedd på att kunna klara dig själv en tid vid större samhällsstörningar och kriser. 

Här hittar du information om:

  • vad du bör göra om du hamnar i olika typer av krissituationer och om du får se eller veta att någon far illa
  • kommunens försäkringar
  • vad Tibro kommun gör för kommuninvånarna om det inträffar en större olycka eller någon annan allvarlig händelse i kommunen
  • vad Tibro kommun gör för att förebygga olycksfall och brott
  • hur du informerar kommunen om olycksrisker i din närmiljö