Tilläggsbidrag

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till biblioteket följande tider:

Måndag: 10.00-16.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Tilläggsbidrag kan sökas för verksamhet som ej inryms under särskilda bestämmelser för lokalkostnadsbidrag, driftskostnadsbidrag eller kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Tilläggsbidrag kan sökas till den 30 november. Kultur- och fritidsnämnden har även möjlighet att bevilja Tilläggsbidrag vid extraordinära händelser/situationer.

Organisation för personer med funktionsnedsättning

Bidrag betalas ut till organisation för personer med funktionsnedsättning, verksamma i Skaraborg, med minst fem Tibromedlemmar. Bidraget är 100 kr per medlem hemmahörande i Tibro. Max 8 000 kr per förening.

Pensionärsorganisation

Bidrag betalas ut till pensionärsorganisation ansluten till en av riksorganisationerna. Bidragets storlek beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Projektbidrag

Projektbidrag utgår dels för större arrangemang, dels för nyskapande projekt som syftar till att förnya och utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Projektverksamhet ska klart kunna avgränsas från löpande verksamhet.

Ansökan om projektbidrag ska göras senast tre månader före projektets genomförande. Till ansökan ska kostnadskalkyl bifogas.

Inom en månad efter genomfört projekt är bidragsmottagaren skyldig att lämna in en ekonomisk redovisning till kultur- och fritidsnämnden.

Alla bidrag söks via Rbok