Tilläggsbidrag

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Tilläggsbidrag ska täcka kostnader för verksamhet som inte inryms under särskilda bestämmelser för lokal-, anläggnings-, aktivitets- och ledarutbildningsbidrag. Exempel på tilläggsbidrag är startbidrag, bidrag till handikappföreningar och projektbidrag.

Tilläggsbidrag kan sökas fram till den 30 november.

Bidrag till handikappföreningar

Bidrag utgår till handikappföreningar i Skaraborg efter antalet Tibro- medlemmar med 100 kr per Tibromedlem, max 8000 kr per förening. Bidrag utgår endast till föreningar med minst 5 Tibromedlemmar.

Startbidrag

Bidraget avser att främja nystartade föreningar med ungdomsverksamhet. 

   • Förening skall vid starten redovisa minst 15 medlemmar i åldern 7 - 20 år.
   • Förening får ej ha varit verksam inom kommunen under den senaste tvåårsperioden.
   • Bidrag utgår, efter kultur- och fritidsnämndens prövning, med 1.000 kr.
   • Till ansökan skall bifogas protokoll från föreningens bildande, stadgar samt intyg som styrker upptagande i riksorganisation.
   • Ansökan skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast sex (6) månader efter föreningens start.

Projektbidrag 

   Projektbidraget utgår dels för större arrangemang och dels för nyskapande projekt som syftar till att förnya och utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamhet.
  • Projektverksamhet skall klart kunna avgränsas från löpande verksamhet.
  • Ansökan om projektbidrag skall göras senast tre månader före projektets genomförande. Till ansökan skall bifogas kostnadskalkyl.
  • Inom en månad efter genomfört projekt är bidragsmottagaren skyldig att lämna in en ekonomisk redovisning till kultur- och fritidsnämnden.

 

För ansökningsblankett kontakta kultur och fritid.