Ansökan om barnomsorg

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Om du är i behov av barnomsorg för ditt barn kan du välja mellan förskola eller fritidshem som även kallas skolbarnsomsorg.

När du önskar barnomsorg ska du göra din anmälan via blanketten "Ansökan om barnomsorg" på vår blankettsida, som du når via länken här nedanför

Barnomsorgsblanketter

Riktlinjer, regler och information avseende förskolan i Tibro kommun

Plan för likabehandling mot diskriminering 2019-2020

Köregler

 • Ansökan om barnomsorgsplats ska lämnas in skriftligt eller via e-tjänst.
 • Tibro kommun har en barnomsorgsgaranti.
 • Kön upprättas efter ankomstdatum på ansökningsblanketten och efter datum gällande behovet av plats.
 • Förtur till barnomsorgsplats beviljas inte.
 • Kommunen försöker uppfylla önskemål om placering enligt ansökan.
 • Bekräftelse på anmälan om barnomsorgsplats skickas ut.
 • Uppgifterna som du lämnar i ansökan om barnomsorgsplats kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen. Om du ansöker skriftligt kan du en gång per år få veta vilka personuppgifter som finns om dig.

Fritidshem för skolbarn - vad krävs?

 • Båda vårdnadshavarna måste arbeta eller studera.
 • Aktuella telefonnummer och namn på arbetsplats/skola måste uppges.
 • Barnens schema ska anpassas efter båda vårdnadshavarnas arbetsschema + restid.
 • När du anmält att ditt barn ska komma till fritidshem under lovdagar är det viktigt att du meddelar i god tid om ditt barn inte kommer.
 • Ändrade tider, telefonnummer eller arbetsplats måste anmälas till fritidshemmet.
 • Plats i fritidshem kan inte behållas när en eller båda vårdnadshavarna blir arbetssökande eller föräldraledig. När du behöver plats igen får du göra en ny ansökan.
 • Uppsägningstiden är 1 månad.