Ansökan och uppsägning

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här ansöker du om förskoleplats samt säger upp platsen när behovet inte kvarstår.

Ansökan

Vill du ansöka om plats för ditt barn ska ansökan göras senast fyra månader före det datum du vill ha placeringen.

Ansökan via e-tjänsten

Mångfald  i förskolan

Personalen som arbetar i Tibros förskolor vill uppmuntra dig som vårdnadshavare att göra ett aktivt förskoleval, som främjar mångfald och alla barns utveckling. Via länken nedan komer du till en film där du får höra förskolebarn och förskolepersonal berätta om varför det är viktigt att vara olika.

Mångfald i förskolan

Köregler

  • Ansökan om barnomsorgsplats görs via e-tjänst.
  • Tibro kommun har barnomsorgsgaranti.
  • Kön upprättas efter ankomstdatum och efter datum gällande behovet av plats.
  • Förtur till barnomsorgsplats beviljas inte.
  • Kommunen försöker uppfylla önskemål om placering enligt ansökan.
  • Uppgifterna som du lämnar i ansökan om barnomsorgsplats kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen.

Regler för förskolan

Regler för förskolan i Tibro kommun

Vistelsetid 

Barnets vistelsetid bestäms utifrån vårdnadshavares/förälders/hemmets arbetstider eller studietider inklusive restid och tid för hämtning och lämning. Tid utöver ovanstående grunder godkänns inte.

Uppsägning av plats 

Den som inte längre önskar utnyttja sin plats inom förskolan ska säga upp sin plats senast en månad innan vistelsen upphör.
Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Gör din uppsägning via e-tjänsten.

Uppsägning av plats från kommunens sida

Barn som fått plats i kommunens barnomsorg/skolbarnsomsorg kan förlora platsen om:

  • Barnomsorgsavgiften inte betalas i tid.
  • Platsen inte nyttjas.