Ansökan om barnomsorg

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Om du är i behov av barnomsorg för ditt barn kan du välja mellan förskola eller fritidshem som även kallas skolbarnsomsorg.

Gör din ansökan här, via e-tjänst

Regler för förskolan i Tibro kommun

Plan för likabehandling mot diskriminering 

Köregler

 • Ansökan om barnomsorgsplats ska lämnas in skriftligt eller via e-tjänst.
 • Tibro kommun har en barnomsorgsgaranti.
 • Kön upprättas efter ankomstdatum på ansökningsblanketten och efter datum gällande behovet av plats.
 • Förtur till barnomsorgsplats beviljas inte.
 • Kommunen försöker uppfylla önskemål om placering enligt ansökan.
 • Bekräftelse på anmälan om barnomsorgsplats skickas ut.
 • Uppgifterna som du lämnar i ansökan om barnomsorgsplats kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen.

Fritidshem för skolbarn - vad krävs?

 • Båda vårdnadshavarna måste arbeta eller studera.
 • Aktuella telefonnummer och namn på arbetsplats/skola måste uppges.
 • Barnens schema ska anpassas efter båda vårdnadshavarnas arbetsschema + restid.
 • När du anmält att ditt barn ska komma till fritidshem under lovdagar är det viktigt att du meddelar i god tid om ditt barn inte kommer.
 • Ändrade tider, telefonnummer eller arbetsplats måste anmälas till fritidshemmet.
 • Plats i fritidshem kan inte behållas när en eller båda vårdnadshavarna blir arbetssökande eller föräldraledig. När du behöver plats igen får du göra en ny ansökan.
 • Uppsägningstiden är 1 månad.