Ansökan och uppsägning

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här ansöker du om förskoleplats samt säger upp platsen när behovet inte kvarstår.

Gör din ansökan via e-tjänsten

Köregler

  • Ansökan om barnomsorgsplats görs via e-tjänst.
  • Tibro kommun har barnomsorgsgaranti.
  • Kön upprättas efter ankomstdatum och efter datum gällande behovet av plats.
  • Förtur till barnomsorgsplats beviljas inte.
  • Kommunen försöker uppfylla önskemål om placering enligt ansökan.
  • Uppgifterna som du lämnar i ansökan om barnomsorgsplats kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen

Regler för förskolan i Tibro kommun

Uppsägning av plats 

Den som inte längre önskar utnyttja sin plats inom förskolan ska säga upp sin plats senast en månad innan vistelsen upphör.
Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Gör din uppsägning via e-tjänsten

Uppsägning av plats från kommunens sida

Barn som fått plats i kommunens barnomsorg/skolbarnsomsorg kan förlora platsen om:

  • Barnomsorgsavgiften inte betalas i tid.
  • Platsen inte nyttjas

Vistelsetid 

Barnets vistelsetid bestäms utifrån vårdnadshavares/förälders/hemmets arbetstider eller studietider inklusive restid och tid för hämtning och lämning. Tid utöver ovanstående grunder godkänns inte.