Hälso- och sjukvård

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Tibro kommun kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser till personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Kommunen erbjuder även skolhälsovård.

Så länge du bor hemma ska du vända dig till din vårdcentral eller närmaste sjukhus när du behöver vård. Huvudregeln är att det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för hälso- och sjukvården för personer som bor i ett eget hus eller lägenhet.

Kommunal hälso- och sjukvård 

Det är kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som gör  insatser hos personer, som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. De handleder omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsuppgifter och kan även ge omvårdnadspersonal i uppdrag att utföra vissa uppgifter, via ordination eller på så kallad delegering. 

Medicinskt ansvariga

Kommunen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och en verksamhetsansvarig för hälso- och sjukvård.  

MAS ansvarar för tillsyn, säkerhet och kvalitet inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Uppgifterna innebär att man ser till att verksamheten uppfyller kraven som ställs i hälso- och sjukvårdslagen.