Skolpsykolog

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Psykologer har en veten­ska­pligt grundad kunskap för att utreda/undersöka eller åtgärda/behandla individer eller grupper av individer och arbetet kan ske på tre olika nivåer: organisationsnivå, grupp­nivå och individnivå.

Så här arbetar psykologen

Psykologen arbetar i grundskolan och gymnasiet med enskilda elever, grupper och personal och sker genom:

 • samtal, observation, kartläggning, utredning,
 • konsultation, handledning
 • rådgivning till elever och föräldrar
 • att bidra med psykologisk kunskap i elevhälsans arbete och konferenser
 • utbildning och fortbildning av skolpersonal
 • att delta i projekt/nätverk inom skolans elevhälsa ex. mot mobbning
 • kris- och konflikthantering, debriefing
 • att tillföra psykologisk kunskap gällande ledarskaps- och organisationsutveckling
 • att tillföra psykologisk kunskap ex. i utformande av styrdokument, handlings­planer, policyfrågor och resursplanering för elever i behov av särskilt stöd

Olika frågeställningar:

 • inlärningssvårigheter
 • samspels/relationssvårigheter
 • svårt med koncentration och uppmärksamhet
 • rädsla eller ångest
 • stress
 • nedstämdhet
 • utåtagerande beteende - varför?
 • bearbetning av det som inträffat

Och framför allt:

 • hur skall man hantera den uppkomna situationen?
 • hur kan man stötta och hjälpa eleven till en bättre skolsituation?
 • hur går man vidare?

Psykologen arbetar tillsammans med:

 • elevhälsoteamen: specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, skolläkare
 • lärare, rektorer, fritidspersonal m.m.
 • elever och föräldrar
 • externa instanser: Primärvård, Ungdomsmottagning, Fältassistenter, BUP, VUP, Socialtjänst, Barnmedicinmottagning m.m.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, så kan du börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare, lärare eller skolsköterska eller så tar du direktkontakt med psykologen.