Tillstånd och avgifter för alkohol och tobak

Tillståndsenheten i samverkan (TiS) beslutar om serveringstillstånd för alkohol och försäljningstillstånd för tobak i Tibro. Det är Lidköpings kommun som är huvudman för TiS och det det är till Lidköpings kommun som avgifterna ska betalas in. Det är även Lidköpings kommun som gör tillsyn i Tibro.

Klicka här för att komma till Tillståndsenheten i Samverkan (TiS)

Aktuell lista på ansöknings- och tillsynsavgifter (2020)