Tillstånd och avgifter för alkohol och tobak

Tillståndsenheten i samverkan (TiS) beslutar om serveringstillstånd för alkohol och försäljningstillstånd för tobak i Tibro. Det är Lidköpings kommun som är huvudman för TiS och det det är till Lidköpings kommun som avgifterna ska betalas in. Det är även Lidköpings kommun som gör tillsyn i Tibro.

Här nedan finns länkar till Lidköpings kommuns informationssidor med aktuella avgifter. Där hittar du även e-tjänster.

Ansök/anmälan om serveringstillstånd för alkolhol 

Ansök/anmälan om försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter