Äldre

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Om du på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av din livsföring har du möjlighet att ansöka om olika typer av hjälpinsatser. Du kan få stöd och hjälp utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett tryggt och självständigt liv.

Äldreomsorgen i Tibro kommun genomsyras av ett rehabiliterande synsätt. Det innebär att vi försöker stärka människors möjligheter att leva ett självständigt liv. 

I menyn till vänster hittar du mer information om de olika former av stöd vi erbjuder.

Vad kostar det?

Här finns en tabell med aktuella avgifter.

Tillfällig vistelse i Tibro       

Vistas du tillfälligt i Tibro kommun men i vanliga fall har insatser i din bosättningskommun, kan du ansöka om att få hemvårdsinsatserna tillfälligt utförda av Tibro kommun under den tid du vistas här. Då ska du be din biståndshandläggare i din bostättningskommun fylla i blanketten "Begäran om verkställighet" och skicka till oss. 

Vem tar hand om ditt djur när du blir sjuk eller inte orkar längre?

Det är viktigt att du i förväg planerar för vad som ska hända med ditt djur om du blir sjuk, eller av annan anledning inte längre orkar ta hand om det. Djur som har lämnats ensamma utan någon som ser till dem kan omhändertas av Länsstyrelsen eller polisen. Länsstyrelsen har sammanställt information om vad som gäller. Klicka här för att komma till Länsstyrelsens informationssida. Där finns ett nedladdningsbart PDF-dokument som bland annat beskriver vad som gäller om det händer dig något och du inte har hunnit förbereda.

Äldreomsorgens historia

För dig som är intresserad av historia så har socialförvaltningen gjort en dokumentärfilm om äldreomsorgens historia i Tibro. Filmens längd är 90 minuter och beskriver olika boendeformer för äldre i Tibro och Ransbergs kommuner från 1800-talet fram till idag. Filmen är textad.
Klicka här för att se dokumentärfilmen på youtube.      

 • Kommunala pensionärsrådet

  Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och bolag.

 • Din rätt till vård - och omsorg - en vägvisare för äldre

  Broschyr från socialstyrelsen till dig som är äldre och och vill veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta och vart du kan vända dig och mycket mer.

 • Socialtjänstlagen, SoL

  Här kan du läsa hela Socialtjänstlagen

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.