Äldre

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

default

Om du på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av din livsföring har du möjlighet att ansöka om olika former av hjälpinsatser.

Äldreomsorgen i Tibro kommun genomsyras av ett rehabiliterande synsätt, vilket innebär att vi försöker stärka människors möjligheter att leva ett självständigt liv. 

I menyn till vänster hittar du mer information om de olika former av stöd vi erbjuder.                                     

 • Kommunala pensionärsrådet

  Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och bolag.

 • Socialtjänstlagen, SoL

  Här kan du läsa hela Socialtjänstlagen

 • Din rätt till vård - och omsorg - en vägvisare för äldre

  Broschyr från socialstyrelsen till dig som är äldre och och vill veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta och vart du kan vända dig och mycket mer.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.