Utredning

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Vid en utredning kallas du till samtal hos en socialsekreterare. I ett tidigt skede i utredningen genomförs en så kallad ASI-intervju. ASI står för Addiction Severity Index.

En ASI-intervju består av frågor kring:

  • fysisk och psykisk hälsa
  • arbete och försörjning
  • alkohol- och narkotikaanvändning
  • rättsliga problem
  • sociala kontakter

Detta är en metod vi arbetar efter i Tibro för att du ska få rätt hjälp och öka din delaktighet i behandlingen.

Utredningen ligger till grund för ett beslut som fattas av socialnämnden.

När en insats beviljas på hemmaplan görs en planering i samråd mellan den enskilde, socialsekreteraren och eventuella andra parter. I vissa fall kan det krävas större insatser genom placering på behandlingshem.

Samtliga insatser som beviljas är frivilliga och sker i samråd mellan socialsekreteraren och den enskilde.

I mycket svåra fall kan tvångslagstiftningen, Lagen om vård av missbrukare, LVM bli aktuell. Denna lag tillämpas om du är till fara för dig själv eller någon annan och inte själv förstår faran med ditt missbruk.

LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall