Sociala medier

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tibro kommun har många verksamheter på sociala medier.

Facebook

Kommunens officiella sida IT- och kommunikationschefen Kommunledningskontoret
Tillväxt Tibro Näringslivschef Kommunledningskontoret
Visittibro Näringslivschef Kommunledningskontoret
Inredia Näringslivschef Kommunledningskontoret
Biblioteket Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Fältarna Enhetschef fritid Kultur- och fritidsförvaltningen
Kulturskolan Enhetschef kulturskola Kultur- och fritidsförvaltningen
Dojan - fritidsgården Enhetschef fritid Kultur- och fritidsförvaltningen
Museet Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Familjecentralen Socialchefen Socialförvaltningen
Mini-Zoo Chefen för Kompetenscenter Barn- och utbildningsförvaltningen
Ransbergs skola Rektor Ransbergs skola Barn- och utbildningsförvaltningen
Nyboskolan Rektor Nyboskolan Barn- och utbildningsförvaltningen
TTC Chefen för Kompetenscenter Barn- och utbildningsförvaltningen

Instagram

Kommunens officiella sida IT- och kommunikationschefen Kommunledningskontoret
Näringslivschefen Näringslivschef Kommunledningskontoret
Tillväxt Tibro Näringslivschef Kommunledningskontoret
Visittibro Näringslivschef Kommunledningskontoret
Biblioteket Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Bokfika Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Boksnackarna Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Bibliotek Mellansjö Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Ung i Tibro (Dojan) Enhetschef fritid Kultur- och fritidsförvaltningen
Tibro Kompetenscenter Chefen för Kompetenscenter Barn- och utbildningsförvaltningen
Nyboskolan kök Kostchefen Samhällsbyggnadsförvaltningen

TikTok

Kulturskolan Enhetschef kulturskola Kultur- och fritidsförvaltningen

YouTube

Kommunens officiella sida IT- och kommunikationschefen Kommunledningskontoret

ANSVARIG UTGIVARE för kommunens officiella sidor är kommunikationschef Peter Legendi. Ansvarig utgivare övriga sidor är respektive verksamhets chef.