Sociala medier

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tibro kommun har många verksamheter på sociala medier.

Facebook

Kommunens officiella sida Kommunikationschefen Kommunstyrelseförvaltningen
Tillväxt Tibro Näringslivschef Kommunstyrelseförvaltningen
Visittibro Näringslivschef Kommunstyrelseförvaltningen
Inredia Näringslivschef Kommunstyrelseförvaltningen
Biblioteket Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Fältarna Enhetschef fritid Kultur- och fritidsförvaltningen
Kulturskolan Enhetschef kulturskola Kultur- och fritidsförvaltningen
Dojan - fritidsgården Enhetschef fritid Kultur- och fritidsförvaltningen
Museet Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Familjecentralen Socialchefen Socialförvaltningen
Mini-Zoo Chefen för Kompetenscenter Barn- och utbildningsförvaltningen
Ransbergs skola Rektor Ransbergs skola Barn- och utbildningsförvaltningen
Nyboskolan Rektor Nyboskolan Barn- och utbildningsförvaltningen
TTC Chefen för Kompetenscenter Barn- och utbildningsförvaltningen

Instagram

Kommunens officiella sida Kommunikationschefen Kommunstyrelseförvaltningen
Näringslivschefen Näringslivschef Kommunstyrelseförvaltningen
Tillväxt Tibro Näringslivschef Kommunstyrelseförvaltningen
Visittibro Näringslivschef Kommunstyrelseförvaltningen
Biblioteket Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Bokfika Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Boksnackarna Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Bibliotek Mellansjö Enhetschef kultur Kultur- och fritidsförvaltningen
Ung i Tibro (Dojan) Enhetschef fritid Kultur- och fritidsförvaltningen
Tibro Kompetenscenter Chefen för Kompetenscenter Barn- och utbildningsförvaltningen
Nyboskolan kök Kostchefen Samhällsbyggnadsförvaltningen

TikTok

Kulturskolan Enhetschef kulturskola Kultur- och fritidsförvaltningen

YouTube

Kommunens officiella sida Kommunikationschefen Kommunstyrelseförvaltningen

ANSVARIG för kommunens officiella sidor är kommunikationschef Charlotta Skarenberg. Ansvarig för övriga sidor är respektive verksamhets chef.