Hyreskostnadsbidrag – hyrd lokal/anläggning

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till biblioteket följande tider:

Måndag: 10.00-16.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Hyreskostnadsbidraget avser att stödja bidragsberättigad förening som hyr lokal eller anläggning. Lokalen/anläggningen ska regelbundet användas av föreningen. Anläggningen/lokalen ska vara belägen i Tibro kommun.

Hyreskostnadsbidraget baseras på redovisade och verifierade kostnader från föregående år. Förening som hyr lokal/anläggning kan ansöka om bidrag för följande:

  • Hyra
  • Arrende
  • Försäkring
  • Uppvärmning
  • El

Nivån för bidraget är högre för föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar än för övriga föreningar. Som barn- och ungdomsförening räknas förening som föregående år beviljats lokalt aktivitetsstöd, det vill säga förening som haft aktiviteter med minst tre deltagare i åldern 7–20 år.

  • Till barn- och ungdomsföreningar utgår bidrag motsvarande 30% av godkända kostnader.
  • Till övriga föreningar utgår bidrag motsvarande 20% av godkända kostnader.

Eventuella hyresintäkter påverkar ej bidragets storlek.

Förening som på annat sätt erhåller bidrag eller subvention från kommunen för aktuell lokal/anläggning har ej rätt till hyreskostnadsbidrag.

Endast en förening kan söka bidrag för en viss lokal/anläggning.

Bidrag utbetalas en gång per år och förening. Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 juni.

Alla bidrag söks via Rbok