Förskola

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vi erbjuder dig och din familj plats i förskola från att ditt barn fyllt ett år tills de börjar förskoleklass. Du som arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig har du rätt till förskoleplats för ditt barn.

För barn med föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga gäller rätten till 15 timmars omsorg i veckan.

Tibro har en barnomsorgsgaranti som innebär att alla barn ska få en plats i barnomsorgen inom fyra månader efter ansökningsdatum. Förtur till barnomsorgsplats beviljas inte.

Förskola

Det finns nio förskolor i kommunen varav en bedrivs av Equmeniakyrkan. Alla barn i åldrarna 1 till 5 år är välkomna till förskolan.  

Förskolor

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola.

Allmän förskola

Familjecentralen med öppna förskolan

Familjecentralen Källan bedrivs av Socialförvaltningen i samarbete med Barnhälsovården och Mödravården. Här finns även öppna förskolan som håller öppet fyra dagar per vecka.

Familjecentralen Källan