Allmänna val

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Allmänna val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige genomförs andra söndagen i september vart fjärde år och val till Europaparlamentet genomförs vart femte år. Vid sidan av det allmänna valet och Europaparlamentsvalet kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige beslutar om.

Allmänna val

Allmänna val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige genomförs andra söndagen i september vart fjärde år. Det senaste valet genomfördes den 11 september 2022. 

Val till Europaparlamentet

Val av ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet genomförs vart femte år. Hur stort antal ledamöter som väljs in i Europaparlamentet från ett visst land beror på hur stor befolkning landet har. Nästa val till Europaparlamentet äger rum den 9 juni 2024. 

Folkomröstning

Vid sidan av det allmänna valet och val till Europaparlamentet kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige beslutar om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt. Om 10 procent av de röstberättigade i kommunen begär det, genom ett så kallat folkinitiativ, måste kommunfullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas om en viss fråga.

En kommunal folkomröstning är alltid rådgivande och inte beslutande. Det slutliga beslutet fattas alltid av ledamöterna i kommunfullmäktige.

Valnämnden

Valnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, region, kommunfullmäktige och Europaparlamentet. Nämnden ansvarar även för att genomföra eventuella folkomröstningar som beslutats av riksdag eller kommun.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och beslutar om valdistriktsindelningen i kommunen. Efter att kommunerna har genomfört preliminära rösträkningar genomför länsstyrelsen den slutliga sammanräkningen och räkningen av personrösterna. Röstsammanräkningen på länsstyrelsen är offentlig, vilket innebär att alla har rätt att närvara vid räkningen.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den myndighet som centralt svarar för valens planering och samordning, framställer röstlängder, röstkort och valsedlar samt fördelar mandaten i riksdags- och Europaparlamentsvalen.