Informationspunkter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Informationspunkter vid särskild händelse

Tibro kommun har fyra informationspunkter, som kan användas vid särskild händelse. Det är vid infopunkterna kommunen kan bjuda in medborgarna till information och dialog, det är här information kan anslås på anslagstavlor.

Om och när infopunkterna används så är orsaken troligen att normala kommunikationskanaler inte är pålitliga. I ett läge där hemsidan och telefonin inte kan användas kan infopunkterna aktiveras. Anslagstavlorna sitter alla bakom fönster och kan läsas utifrån.

Infopunkter

Kommunhuset vid Allétorget. Samlingsplats i gamla Äldrecentrum, som ligger intill Restaurang Karlavagnen. Anslagstavlor i kommunreceptionens fönster mot Centrumgatan, alltså intill huvudentrén.

Baggeboskolan. Samlingsplats i idrottshallen, ingång från huvudentrén. Anslagstavla i ett av särskolans fönster mot parkeringsplatsen, nära entrén till idrottshallens omklädningsrum.

Biblioteket. Samlingsplats i Forum och anslagstavla vid huvudentrén till bibloteket.

Infopunkten i Ransberg/Fagersanna ligger i Ransberg i nya Ransbergs skola. Infopunkten tillkommer i samband med att nya skolan står klar i Ransberg 2024. I avvaktan på att nya skolan ska bli färdigbyggd finns infopunkten i Ransbergs församlingshem, som finns intill skolbygget.