Informationspunkter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Informationspunkter vid särskild händelse

Tibro kommun har fyra fysiska informationspunkter, som kan användas vid särskilda händelser, framförallt när ordinarie informationskanaler som webb, telefoni och mail inte fungerar. Vid de här informationspunkterna kan du få aktuell information om en pågående händelse och larma 112 om mobilnätet ligger nere. Informationen anslås på anslagstavlor och vid behov kan kommunen även bjuda in medborgarna till information och dialog här.

I en kris är det viktigt att få korrekt information. Informationspunkterna kommer att användas när kommunens ordinarie kommunikationskanaler - webbplatsen tibro.se, de sociala mediekanalerna och telefonin - av någon anledning inte är nåbara eller tillförlitliga. 

Anslagstavlorna, som vid behov sätts upp vid informationspunkterna, sitter alla bakom fönster och kan läsas utifrån.

Tibro kommuns informationspunkter

Kommunhuset vid Allétorget. Samlingsplats i gamla Äldrecentrum, som ligger intill Restaurang Karlavagnen. Anslagstavlor i kommunreceptionens fönster mot Centrumgatan, alltså intill huvudentrén.

Baggeboskolan. Samlingsplats i idrottshallen, ingång från huvudentrén. Anslagstavla i ett av fönstren nära entrén till idrottshallens omklädningsrum.

Biblioteket. Samlingsplats i Forum och anslagstavla vid huvudentrén till bibloteket.

Informationspunkten i Ransberg-Fagersannaområdet kommer att placeras i Ransbergs skola när den tas i bruk i januari 2024. I avvaktan på att den nya skolan ska bli färdigbyggd finns informationspunkten i Ransbergs församlingshem, som finns intill skolbygget.