Mångfald i förskolan

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Personalen som arbetar i Tibros förskolor vill uppmuntra dig som vårdnadshavare att göra ett aktivt förskoleval, som främjar mångfald och alla barns utveckling. I den här filmen får du höra förskolebarn och förskolepersonal berätta om varför det är viktigt att vara olika.

Nya upplevelser och perspektiv

Kulturmöten berikar och ger nya erfarenheter och perspektiv. En stor del av språkinlärningen sker i samspelet mellan barnen och barn lär sig av varandra när de leker. Mångfald och inkludering leder till jämlikhet och en hållbar framtid för alla.

Genom att barnen får möta olika kulturer så får de också en större förståelse för våra olikheter. Det är alltid berikande med nya perspektiv och nya kunskaper, betonar förskolläraren Lola Wallin.

Att låta barn utveckla sitt språk leder till att identitet och självkänsla stärks. Alla språk är värdefulla. Vi vill ta tillvara på familjers olika språk och kulturer för vi vet att det är berikande och utvecklande för alla, framhåller förskollärare Linnéa Arvidsson.

Kontakta Tibros barnomsorgshandläggare

Du kan som vårdnadshavare göra ett aktivt förskoleval som bidrar till ökad mångfald på alla förskolor i Tibro. 

"Det gör du genom att kontakta Tibros barnomsorgshandläggare," klarlägger Lola Wallin.