Mätning och lantmäteri

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Iskander Sardest på mätuppdrag

Mätning
Plan- och byggavdelningen i Tibro kommun utför de flesta typer av mätningsuppdrag inom kommunen, både internt åt kommunala förvaltningar och externt åt företag och privatpersoner. Inmätning och utsättning av fastighetsgränser, ledningar, byggnader och gator samt inmätning och framtagning av projekteringsunderlag är några av våra vanligare uppdrag.

Husutsättning
Vid nybyggnation krävs normalt utsättning av byggnads läge. Det är viktigt att byggnad uppförs på rätt plats i plan- och höjdläge, samt i överenstämmelse med fastighets- och bestämmelsegränser. Vi tackar på förhand för att du hör av dig helst fem dagar före önskad åtgärd, så att vi ges möjlighet att förbereda, beräkna och planera in arbetet. Efter utförd utsättning skickas ett digital utsättningsbevis till angiven e-postadress, med utsatta mått på byggnader och avstånd till gräns.

Grovutsättning
Grovutsättning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Vi tillhandahåller käppar för grovutsättning. Vi sätter ut en höjdfix om så begärs, höjdfixens läge och höjd redovisas på utsättningsbeviset.

Finutsättning
Finutsättning sker oftast efter schaktning och innebär att trådar spänns upp i blivande fasadliv. Du förbereder utsättningen med att sätta upp profilstolpar i byggnadens hörn och införskaffar profilbräder. Profilbräderna sätts upp på överenskommen höjd. Profilstolparna måste ha god stabilitet för att vi skall kunna utföra utsättningen korrekt.

Se information om avgifter för utsättning här.

Lantmäteri
Lantmäteriet genomför alla typer av förrättningar inom kommunen när fastigheter bildas, ändras eller samverkar kring gemensamma behov. De utreder även servitutsfrågor och utför gränsbestämningar.