Hjälpmedel

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Kommunen har ansvaret för personliga hjälpmedel till de vuxna personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för.

Har du inga kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser och bor i eget, ordinärt boende är det i första hand vårdcentralen som ansvarar för dina hjälpmedel. 

Var sker utprovning av personliga hjälpmedel?

Utprovning sker vanligtvis i ditt hem men kan även ske på någon av kommunens dagverksamheter.

Du lånar dina hjälpmedel

Du lånar de personliga hjälpmedel som förskrivs till dig. Det innebär att ett hjälpmedel som du inte längre har behov av ska återlämnas.

Inkontinenshjälpmedel

Kommunens sjuksköterskor är ansvariga för att skriva ut inkontinensprodukter till personer med hemsjukvård och personer som bor på något av kommunens boenden. Hör du inte till denna grupp är det vårdcentralens distriktssköterskor som ansvarar för förskrivning. 

För att få hjälp med utredning vid inkontinensproblem får man vända sig till sin vårdcentral.

Vad kostar mina hjälpmedel

Utprovning och uppföljning av hjälpmedel är belagt med tim-kostnad och ingår i maxtaxesystemet. Att använda personliga hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel är avgiftsfritt.

Syn- och hörselhjälpmedel

Är du i behov av syn- och hörselhjälpmedel får du kontakta Västra Götalandsregionens syn- och hörselverksamheter:

Hörselteam Skövde

Syncentral Skövde


Bostadsanpassning

Behöver du få hjälp med bostadsanpassning hittar du mer information under tjänster och information.