Elevhälsa

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteam

Skolan har ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet omfattar både medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsoteamet leds av rektor och består av skolkurator, skolsköterska och specialpedagog.

Skolläkare och skolpsykolog finns i Tibro kommun som en gemensam resurs.

Elevhälsa

Kontaktuppgifter hittar du längst upp på sidan under "Kontakt"