Möblering och markarbeten på Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

3 juli 2020

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Slutbesiktningen av Baggeboskolan genomfördes i maj. Under juni flyttades byggbodarna och containrarna från skolgården och skolans parkering asfalterades och förseddes med kantsten av granit. Markarbetena på skolan pågick ända fram till i augusti. I mitten av juni påbörjades möbleringen av skolan.

Under maj månad genomfördes en samordnad provning av alla tekniska installationer i Baggeboskolan och skolbyggnaden besiktigades. Därefter påbörjades möbleringen av den nya skolan. De nya möblerna levererades under första delen av juni och möbleringen av lokalerna startade den 15 juni. Fem kommunanställda ansvarade för möbleringen av skolan. 

Större delen av de nya möblerna har köpts in från lokala möbeltillverkare i Tibro.

Skolparkeringen asfalterades

Merparten av byggbodarna och containrarna som använts under byggtiden togs bort under första veckan i juni. Den 8 juni påbörjades arbetet med att rama in skolans parkering med kantsten av granit. Därefter justerades höjderna på parkeringsytan och parkeringen asfalterades. 

Målning av asfaltytor och färdiga fallskydd och trädäck

I månadsskiftet juni-juli målades alla linjer på parkeringen, basketplanen och skolans löparbana. Arbetet med att montera gummiasfalt som fallskydd på lekytorna avslutades, liksom arbetet med skolgårdens två trädäck. Det sattes även upp trästaket runt skolans planteringar för att växterna ska få en chans att växa till sig. Dessa staket ska tas bort om ett par år.

Hinderbana, uteklassrum och solcellsanläggning

Under sommaren gjordes skolans uteklassrum och bänkar och en grillplats framför det färdigt och en ny hinderbana byggdes. I juli och augusti monterades även en solcellssanläggning med cirka 700 solceller på skolans vidsträckta, låglutande tak. Anläggningen har en kapacitet på 215 kilowatt.

Skolstart och invigning i augusti

Baggeboskolan togss i bruk vid skolstarten den 17 augusti. Den officiella invigningen ägde rum den 20 augusti. Det kommer att anordnas en öppet hus-dag för allmänheten, men den har skjutits på framtiden på grund av den pågående coronapandemin.