Tibros historia

Telefon
0504-184 14

Besöksadress
Borgargatan 27

Öppettider
Torsdagar kl. 14.00-19.00 och fredagar 8.30-12.00

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

Tibro har en mycket lång tradition av trä- och möbelhantverk, som i hög grad har präglat framväxten av det moderna Tibro.

Skogs- och trähantering har varit Tibros viktigaste näringsgrenar sedan långt tillbaka i tiden. Under 1700-talet utvecklade bönder och torpare sitt hantverkskunnande för att kunna komplettera sina inkomster med att sälja förädlat virke och tillverka förvaringskärl och enklare redskap. Fram till i mitten av 1800-talet levde människorna i Tibrobygden främst av jordbruk och skogsbruk. 

Tongivande herrgårdar och fattiga bönder

Herrgårdarna Åreberg, Ruder och Ingelsby var tongivande i Kyrkefalla socken. Åreberg var Tibros första industriella centrum med smedja, linslageri, benstamp och brännvinstillverkning. I Ransbergs socken bodde främst fattiga, självägande bönder. 

Grunden till dagens möbel- och inredningsnäring lades på 1800-talet, då vissa bönder och torpare började snickra enkla möbler för att klara livhanken. Det var först i samband med industrialiseringen vid 1800-talets mitt som tillverkningen av möbler tog fart på allvar i Tibrobygden.

Befolkningsökningen och järnvägen

Faktorer som påverkade framväxten av möbelindustrin var:

 • befolkningsökningen
 • urbaniseringen
 • lagen om näringsfrihet 1864
 • den goda tillgången på skog, sågade trävaror och vattenkraften, som lett till etableringen av många sågverk i bygden
 • järnvägens tillkomst 1876, som möjliggjorde transporter till de växande städerna 

Du kan läsa mer om de olika epokerna i Tibros historia här nedanför:

 • Tibro järnvägstation.

  Småskalig hemmatillverkning, sågverk och väckelse

  I mitten av 1800-talet var Fagersanna by och Hörnebo de största tätorterna i Ransberg och Kyrkefalla. De första möbelsnickarna var verksamma i Hörnebo.

 • Vallgatan 1970 Från Fotoklubbens årskalender samma utseende som under 1920-1930.jpg

  Stationssamhällen och växande verkstäder

  Från 1900-talets början utvecklades de små röda verkstäderna till industrier. På 1920-talet kom den första byggboomen i Tibro och specialiseringen inom möbeltillverkningen började samtidigt som nya yrkesgrupper såsom bonare, tapetsörer, bildhuggare och decopörer kom till.

 • Interiör från Snickare Karlsson & Karlboms snickeri.

  "Riktiga" fabrikslokaler och nya material

  Under krigsåren byggdes riktiga fabrikslokaler och nya material började användas inom möbelindustrin i Tibro.

 • Lekplatsen i Riksbyggens bostadsområde 1953-1958.

  Möbelexpansion och intensivt bostadsbyggande

  Efterkrigstiden var den mest expansiva perioden i Tibros historia. 1947 blev Tibro köping och 1971 slogs Tibro köping samman med Ransberg till Tibro kommun. På 1950-, 60- och 70-talen expanderade möbelindustrin som aldrig förr.

 • Arbete på företaget Mio.

  Från storskalig möbelindustri till målmedveten utveckling

  Möbelindustrin i Tibro fortsatte att expandera fram till slutet av 1970-talet. Därefter har den storskaliga möbelindustrin försvunnit och ersatts av möbel- och inredningsföretag som är inriktade på att skapa inredningslösningar för offentliga miljöer. Tibro har utvecklats till Skandinaviens största logistikcentrum för möbeltransporter - och det har skett en målmedveten utveckling av Tibro som ort.