Familjecentralen Källan

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Familjecentralen är en mötesplats för alla barnfamiljer i Tibro. En plats att komma till för att umgås med sitt/sina barn i en barnvänlig miljö, leka i våra lokaler, rita, pyssla eller läsa böcker men också för att träffa andra vuxna i liknande situation, att knyta nya kontakter över en kopp kaffe eller enkelt fika. Vi jobbar hälsofrämjande och förebyggande, vi vill vara ett informationscenter dit man kan vända sig med olika frågor som rör familjelivet. På familjecentralen kan du också boka individuella samtal i samtalsrummet när det gäller din familjesituation. Vi vänder oss till föräldrar med barn mellan 0-18 år.

Vad händer på familjecentralen?

Arbetet på familjecentralen utgår från barnkonventionen om alla människors lika värde.

Verksamheten är kostnadsfri men vissa aktiviteter kräver anmälan. Vi serverar ett enkelt fika för 15 kr/ familj.

Du kan komma på alla öppettider eller bara på vissa aktiviteter, du kommer och går som du själv önskar.

Hos oss kan du komma på Sång och Rytmik för olika åldrar vid olika tillfällen. Du/ni och ditt/era barn är välkomna på Babymassage (anmälan), det finns möjlighet att gå en Barnolycksfalls kurs (anmälan) här kan du också få information av NTF om hur barn åker säkert i bil eller hyra ett babyskydd.

Folktandvården besöker oss regelbundet, då kan man ställa sina frågor och få viktig information.

Du/ni kan också mötas på föräldraträffar innan barnet är fött och efter.

Föräldrastödsprogram

Vi erbjuder även föräldrar att gå olika föräldrastödsprogram:               

ABC- gruppträffar, "Alla barn i centrum", för alla föräldrar till barn 3-12 år (anmälan)

KOMET- föräldragruppträffar, för föräldrar till barn 12-18 år. (anmälan)

Marte meo – Anknytningsteori i praktiken, ett verktyg som förstärker samspelet mellan dig och ditt barn. (låter det intressant hör av dig till oss)

Utförligare information om vad programmen innebär finns under "Familjestöd" i vänstermenyn.

Vi samarbetar med olika professioner så som Närhälsans mödravård och barnhälsovård, Hälsocentralens barnhälsovård, folktandvården, biblioteket, socialförvaltningens öppenvård, Röda korset och NTF.

Verksamheten förändras över tid efter behov och efterfrågan. Vi uppdaterar oss hela tiden på facebook, så följ oss gärna där: Familjecentralen Källan Tibro.

 

Öppettider 

Måndagar 9-12 Alla åldrar

Tisdagar   9-12   0-1 år

Onsdagar 9-14.30  Alla åldrar

Fredagar  9-12  Alla åldrar

 

Samtalsstöd

Alla familjer och familjemedlemmar hamnar i tuffa perioder ibland. Då kan stöd och rådgivning behövas. Vi som jobbar på familjecentralen är utbildade familjebehandlare och har många års erfarenhet av att möta människor i samtal. Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess. Vi skriver inga journaler. Välkommen att kontakta oss.