Kommunfullmäktiges valberedning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunfullmäktiges valberedning ska lägga fram förslag på ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och i de kommunala bolagen.

Valberedningen väljs på det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde och består av elva ledamöter och elva ersättare.
Klicka på en ledamots namn för aktuella kontaktuppgifter.

Ordförande
Thomas Carlsson (S)

Vice ordförande
Maria Maric (KD)

Ledamöter
Liselott Nydén (S)
Anto Dodik (S)
Anna-Karin Johansson (C)
Claes Jägevall (L)
Per-Olof Andersson (M)
Hampus Borg (M)
Kristian Johansson (SD)
Ulf Lindström (SD)
Martin Toresson (V)

Ersättare

Bengt Ferm (S)
Michaela Ishaya (S)
Susanne Johansson (S)
Jan Henningsson (C)
Lena Åberg (L)
Mikael Faleke (M)
Sara Holm (KD)
Björn Lagerin (KD)
Towe Ljunggren (SD)
Heinz Barath (SD)
Christopher Fridehäll (V)