Kommunfullmäktiges valberedning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunfullmäktiges valberedning ska lägga fram förslag på ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och i de kommunala bolagen.

Valberedningen väljs på det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde och består av elva ledamöter och elva ersättare.
Klicka på en ledamots namn för aktuella kontaktuppgifter.

Ordförande
Thomas Carlsson (S)

Vice ordförande
Peter Söderlund (L)

Ledamöter
Maria Sundqvist (S) 
Jan Holm (S)
Jan Hanna (S)
Améle Jaiem (S)
Ove Emanuelsson (M)
Jan Henningsson (C)
Ann Ohlsson (L)
Stefan Larsson (KD)
Ulrika Josefsson (PO)

Ersättare
Anne-Marie Wahlström (S)
Per Gren (S)
Susanne Johansson (S)
Andreas Rännare (S)
Hans Dahm (S)
PeO Andersson (M)
Bengt Andersson (C)
Claes-Gunnar Almestål (L)
Siw Malmsten (L)
Peter Eclund (KD)
Inge Ekström (PO)