Fler vattenläckor upptäckta och åtgärdade

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

25 januari 2024

Trafik och teknisk service

Ytterligare läckor har den senaste veckan upptäckts i vattenledningsnätet i Tibro. En av dessa, på Fågelviksleden, har stängts in men är ännu inte lagad. Kommunens VA-tekniker misstänker att det kan finnas fler mindre läckor som hittills inte kunnat lokaliseras. Det är den långvariga kylan och de stora temperaturväxlingarna, som gjort att det skapats ett högre tryck än normalt på ledningarna.

Under de senaste tre veckorna har det uppstått en rad läckor i det kommunala vattenledningsnätet i Tibro. En stor vattenläcka i Tibro lokaliserades till Mellangatan tisdagen den 9 januari. Den 19 januari, när reparationsarbetet med den stora läckan avslutades, upptäcktes och åtgärdades ytterligare två mindre läckor. 

Frostkänsliga gjutjärnsledningar

Under den gångna veckan har ytterligare läckor kunnat lokaliseras, en på Verkstadsgatan, en på Bygatan och en på Fågelviksleden. 

Det är gjutjärnsledningar som sprungit läck. De stora temperaturskillnaderna och det kalla vintervädret gör att det uppstår rörelser i marken som ger ett helt annat tryck på de här ledningarna än normalt och vibrationerna som uppstår kan knäcka en vattenledning, förklarar VA-chefen Mikael Jonsson. 

Vilket skick är det på Tibros vattenledningsnät?

Det är förhållandevis bra. Det är väder- och markförhållandena som gör att det uppstår vattenläckor i ledningsnäten i Tibro och många andra kommuner just nu, klarlägger Mikael Jonsson.

Uppmanar till viss sparsamhet

Kommunens VA-tekniker letar fortfarande efter mindre läckor. Fortfarande är nämligen vattenförbrukningen något högre än normalt.

Tillgången till dricksvatten är god, men vi uppmanar ändå Tibroborna att vara lite återhållsamma med vattnet, säger Mikael Jonsson.

Vattenläckage är ovanliga.

Vi har normalt 5-6 läckage om året, men just nu har kylan, tjälen och temperaturväxlingar ställt till det för oss, konstaterar Mikael Jonsson.