Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till biblioteket följande tider:

Måndag: 10.00-16.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Bidraget ska stödja förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Uppgifterna på närvarokortet ska intygas av närvarande ledare.

Närvarokortet ska ge underlag för följande uppgifter:

  • Förening
  • Anläggning/lokal
  • Aktivitet
  • Klockslag
  • Datum
  • Närvarande deltagare, namn och födelsedata
  • Närvarande ledare, namn och födelsedata

Bidraget är 50 kr för varje sammankomst med minst tre deltagare i åldern 7–20 år.

Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden två gånger per år, senast 1 september och 1 mars.

Alla bidrag söks via Rbok