Mötesplatsen Terrassen

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

På tisdagar och onsdagar är det öppet på mötesplatsen Terrassen på Aktivitetshuset. Dit är alla som har behov av social gemenskap och vill delta i olika aktiviteter välkomna. Verksamheten har en hälsofrämjande inriktning och är en del av Tibro kommuns enhet för vardagsnära stöd.

Terrassen är en öppen verksamhet som vänder sig till människor som vill umgås och träffa andra. Träffpunkten drivs av Tibro kommun i samarbete med Studiefrämjandet.

Sociala och hälsoinriktade aktiviteter

Terrassen har strukturerade aktiviteter, som de som besöker träffpunkten deltar aktivt i. En typisk deltagare har behov av någon form av aktivitet och vägledning som leder till bättre hälsa och välbefinnande, både psykiskt och fysiskt.

På Terrassen erbjuds samtal, sociala och hälsoinriktade aktiviteter och kreativt skapande. Exempel på aktiviteter är:

 • Diskussioner om aktuella och intressanta händelser
 • Musikquiz
 • Gymträning
 • Brädspel
 • Positivt tänkande
 • Meditation/mindfulness
 • Skapande verksamhet
 • Föredrag
 • Biljard
 • Pussel
 • Bordtennis
 • Boule
 • Kubb
 • Femkamp
 • Promenader
 • Fiske
 • Verksamhetsbesök
 • Guidade turer
 • Utflykter

Med mera..!

Social gemenskap

Målet är att Terrassen ska vara en plats där du som bor i Tibro har en chans att bryta isolering, skapa ett nytt kontaktnät och vara en del av en social gemenskap.

Personalen arbetar motiverande och stödjande för att du som deltagare
ska tro på framtiden och göra något meningsfullt i din vardag. Aktiviteterna som erbjuds på Terrassen skapar förutsättningar för att du som deltagare ska kunna göra förändringar som påverkar ditt liv på ett positivt sätt.

Nära samarbete med öppenvårdsgruppen

Terrassen har ett nära samarbete med öppenvårdsgruppen inom socialförvaltningen, som efter beslut kan ge stöd och även programverksamhet som riktar sig till vuxna med drogproblematik och psykisk ohälsa.

Behöver du prata med någon?

Personal från Terrassens verksamhet erbjuder även råd- och stödsamtal till vuxna. Kontakta oss på telefon 0504-182 76, e-post tommy.silverfors@tibro.se.