Bostadsanpassning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kommunens bostadsanpassningsbidrag kan sökas av dig, som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning, är i behov av att få din bostad anpassad för att du ska klara av ett självständigt boende.

Bidraget kan användas till att exempelvis ta bort höga trösklar eller montera räcken och ramper utomhus.

Du kan inte söka bidrag för:
 

  • underhåll av bostad
  • reparation av bostad
  • lösa inventarier

Intyg från arbetsterapeut

Innan du ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska du kontakta din arbetsterapeut som hjälper dig med ett intyg som styrker behovet av anpassning.

Ansökan

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag genom att kontakta kommunens handläggare eller välja att fylla i en blankett som finns i vårt blankettarkiv. Du hittar kontaktuppgifter och blankett under "Tjänster och information".

Du skickar sedan in din ansökan tillsammans med intyget till handläggaren som utreder och fattar beslut.
Skicka blanketten till Elisabeth Ransveden, Samhällsbyggnad, 543 80 Tibro

Tänk på att du måste ha din fastighetsägares tillstånd innan du kan få bostadsanpassningsbidrag.

Överklagan

Om du inte får bostadsanpassningsbidrag kan du överklaga beslutet. Du kan läsa mer om hur du överklagar kommunala beslut genom att klicka på länken Överklagan till höger. Du kan även kontakta din handläggare, så får du veta hur det går till att överklaga ett negativt beslut.

Broschyr om bostadsanpassning

Om du vill ha svar på fler frågor kan du läsa i broschyren som finns i menyn till höger.