Grön arena på Mofalla lantgård

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Grön Arena är ett nystartat projekt som är tillgängligt för dig mellan 18–64 år som inte arbetar eller studerar. Du får vara delaktig i aktiviteterna på en gård där du träffar andra som befinner sig i en liknande situation som du själv. Målet är att du ska få motivation och inspiration till att komma vidare i livet.

Projektet vänder sig till dig som står utanför arbetsmarknaden och som behöver en sysselsättning. Aktiviteterna på gården syftar till att öka din aktivitetsnivå och att vistas utomhus med närhet till djur och natur fungerar hälsofrämjande.

Du får träffa två handledare på Mofalla lantgård som tillsammans med dig planerar dagen. Aktiviteterna anpassas efter din dagsform och intresse i största möjliga mån, men i grunden handlar det om att vara delaktig i de dagliga sysslorna på gården. Du kan till exempel få sköta djuren på gården, odla grönsaker eller hantera ved. Aktiviteterna anpassas efter säsong.

Samarbetsprojekt

Grön arena är ett samarbete mellan Tibro kommun och Mofalla lantgård, vill du veta mer om projektets bakgrund kan du läsa om det här:

På sidorna om Grön Arena kan du se forskning och resultat av liknande projekt. 

Fyll i remissen med din handläggare

För att kunna delta i Grön Arena behöver du ha en offentlig försörjning. Har du ersättning från Försäkringskassan eller får försörjningsstöd från socialtjänsten, kontakta i första hand din handläggare och berätta att du är intresserad. Tillsammans fyller ni i remissen för Grön arena Mofalla lantgård: Remiss Grön arena Mofalla lantgård