Tibro kommuns nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • Ökad bevakning och undanröjning av brännbart material efter helgens bränder

  | Barnomsorg och utbildning, Trygghet och säkerhet

  Under helgen inträffade tre bränder i centrala Tibro, varav två i anslutning till kommunens förskolor. Med anledning av bränderna sattes extra bevakning in och Tibro kommun och polisen drog igång samverkan kring trygghetsskapande åtgärder. För att motverka ytterligare bränder uppmanas kommunens personal att se till att det inte finns brännbart material i anslutning till kommunens fastigheter.

 • Framgångsrik rekrytering av sjuksköterskor

  | Omsorg och stöd

  Under en längre period har Tibro kommun haft svårt att rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster, vilket inneburit ökat beroende av bemanningsföretag. Men under vinterns rekryteringar har samtliga vakanser kunnat tillsättas. Inom loppet av två månader har åtta nya sjuksköterskor anställds. ”Vi kan nu ha två sjuksköterskor på varje äldreboende”, säger en nöjd Anna-Lena Broberg, enhetschef för kommunens sjuksköterskor.

 • Tibro kommun deltar i SKR:s mätning av service och bemötande

  | Kommun och politik

  Hur är Tibro kommuns service och bemötande? Det kommer flera av er som kontaktar kommunen via telefon och eller mail att få bedöma i en enkät under perioden mars-maj. Enkäten ingår i en servicemätning som genomförs av organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.

 • Brister i bemötande utreds

  | Omsorg och stöd

  I samband med ett klädbyte på en vårdtagare på ett äldreboende i Tibro, så frångick personalen bemötandeplanen genom att hålla fast vårdtagaren. Eftersom personalen inte följt gällande rutiner så har Tibro kommun påbörjat en utredning som kan resultera i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Sarah.

 • Militärövning på Karlslundsgatan 8 den 3-4 april

  | Trygghet och säkerhet

  Den 3-4 april övar Försvarsmakten och Livregementets Husarer K3 strid i bebyggt område runt Karlslundsgatan 8 i Tibro. Under övningen förekommer skjutning med lös ammunition och vissa fordonsrörelser. Övningen pågår kl. 10.00-18.00 båda dagarna.

 • Så arbetar det skolsociala teamet

  | Omsorg och stöd, Baggeboskolan, Fågelvikskolan

  Det skolsociala teamet är en nystartad satsning med syfte att minska problematisk skolfrånvaro i årskurs 4-9. Satsningen är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Teamet består av Daniel (till vänster) och Sebastian (till höger) och målsättningen är att problematisk skolfrånvaro helt ska försvinna.

 • Nu läggs grunden för nya stationsområdet

  | Byggnation, boende och miljöskydd, Kultur, fritid och idrott

  I vår startar arbetet med att utveckla stationsområdet i centrala Tibro. Som ett första steg kommer Järnvägsparken göras större genom att en gräsmatta anläggs på spårområdet mellan stationshuset, Bangatan och Centrumgatan, samtidigt som ett par nya gångstråk skapas över den tidigare banvallen. Åtgärderna är en del i kommunens arbete med att förverkliga centrumutvecklingsplanen, som antogs av kommunfullmäktige i februari i år.

 • Fotoutställning på Tibro museum

  | Kultur, fritid och idrott

  Välkommen att besöka en ny utställning på Tibro museum. Utställningen, med namnet Bilder av ett gåtfullt förflutet, består av fotografier av Nicklas Sjölund Larsson, som hämtar inspiration från spår av vår tidiga historia som finns i vårt kulturlandskap.

 • Sommarjobb/feriepraktik

  | Barnomsorg och utbildning, Ung i Tibro, Tibro kompetenscenter, Fågelvikskolan

  Nu är det dags att ansöka om sommarjobb/feriepraktik! Du som är född 2007 eller 2008 samt är folkbokförd i Tibro kommun kan ansöka om en sommarjobbplats under sommaren 2024. 

 • Spethultvägen avstängd på grund av översvämning

  | Trafik och teknisk service

  Spethultvägen, väg 3022, är avstängd mellan Fagersanna Marin till Bankebolet i båda riktningarna på grund av översvämning och skador i asfalten. Det finns i nuläget ingen prognos för när vägen kan vara farbar igen. Skolskjutsen för berörda skolbarn har lösts tillfälligt i samråd med vårdnadshavare.