Tibro kommuns nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • Kör vattenskoter med förstånd!

  | Kultur, fritid och idrott

  Kör du vattenskoter på sjön Örlen eller på andra sjöar i Västra Götalandsregionen? Då är det viktigt att du är minst 15 år, att du har förarbevis för vattenskoter och att du kör säkert och på ett sätt som gör att du inte orsakar skada eller stör andra människor.

 • Räddningstjänsten söker enhetschefer och brandskyddskontrollanter

  | Trygghet och säkerhet

  Räddningstjänsten i Skaraborg söker brandskyddskontrollanter i alla elva medlemskommunerna och två engagerade och erfarna chefer till heltidsstationerna i Mariestad och Lidköping. Ansökningstiden pågår fram till den 25 respektive den 4 augusti.

 • Öppettider under sommaren

  | Kommun och politik

  Här hittar du ett urval av kommunens öppettider under sommaren.

 • Nya solcellsanläggningar på Tibroskolor

  | Trafik och teknisk service, Ransbergs skola, Fågelvikskolan

  I månadsskiftet juni-juli har två nya solcellsanläggningar installerats i Tibro, en på Ransbergs skola och en på Fågelvikskolan. Totalt rör det sig om cirka 470 solpaneler med en effekt på totalt 245 kilowatt.

 • Tibro kommun söker unga kommunutvecklare som vill jobba med trygghet

  | Kommun och politik, Ung i Tibro

  Vill du vara med och utveckla Tibro kommun till en bättre plats för unga? Kan du tänka dig att jobba några timmar i månaden med att utveckla Tibros trygghetsarbete tillsammans med anställda i Tibro kommun? Då hoppas vi att du söker en av kommunens fem nya tjänster som ung kommunutvecklare.

 • Projekt Minea

  | Tibro kompetenscenter

  Projekt Minea är ett fotoprojekt för att hylla och synliggöra barn med funktionsvariation.

 • Karlsbrovägen öppen för trafik igen

  | Trafik och teknisk service

  Från och med idag är Karlsbrovägen öppen för trafik igen. Delar av vägen har varit avstängd sedan den 13 maj på grund av att bron över Tibrobäcken har bytts ut.

 • Påminnelse: Vattna inte med slang eller spridare i din trädgård

  | Trafik och teknisk service

  Vår VA-avdelning vill påminna alla kommuninvånare om att det alltid är förbjudet att vattna med slang eller vattenspridare med kommunalt vatten i Tibro kommun. Den sista tiden har det gått ut mycket mer vatten än vanligt och viktiga reparationsjobb har fått skjutas upp på grund av att vattenreserverna töms när fler inte tar hänsyn till bevattningsförbudet samt att det har hänt att fastigheter blivit utan vatten. Eftersom vattenåtgången går ner nattetid beror åtgången inte på någon vattenläcka. Att inte respektera vårt bevattningsförbud med slang kan innebära att vi kan komma att stänga av vattnet till den fastigheten.

 • Premiär för första snabba laddstationerna i Tibro

  | Trafik och teknisk service, El och energi

  Tisdagen den 25 juni var det premiär för Tibros första snabba laddstationer för elbilar. Då togs två nyuppsatta laddstationer med en totaleffekt på 184 kW i bruk på parkeringen vid rondellen mellan Fredsgatan och Torggatan. Det är Tibro Energi som gjort den här satsningen tillsammans med Tibro kommun med stöd från Klimatklivet, som är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

 • Arbetet med att se över kommunens ekonomi fortsätter

  | Kommun och politik, Trafik och teknisk service

  Tidigare i juni beslutade kommunfullmäktige om Tibro kommuns budget för de kommande tre åren. Nu börjar det viktiga arbetet i nämnder och förvaltningar med att anpassa verksamheterna till budgeten. Som ett led i det arbetet gav samhällsbyggnadsnämnden igår samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar utreda möjliga besparingsåtgärder.