Frivilligverksamhet - volontärsarbete

Att vara frivillig medarbetare (volontär) innebär att tjänstgöra oavlönat och att ge lite av sig själv och sin tid till en medmänniska.

Att hjälpa sin nästa är en viktig del, som tar fram det bästa i varje människa. Att vara frivillig medarbetare ger vardagen mening, man träffar andra människor och framförallt ger det känslan av att ha ett värde. Det berikar livet!

Du väljer vad du vill bidra med

Det finns många olika frivilliguppdrag om du vill ge av din tid. Kanske vill du vara cafévärd och hjälpa till att bemanna Träffpunkt Solsidan?

Vi har många tillfällen på Solsidan där vi behöver din hjälp, exempelvis vid musikunderhållningar eller föreläsningar när det kommer mycket gäster, då behövs extra händer som bland annat serverar kaffe.

Du kan också besöka någon som känner sig ensam, följa med till frisören, vara promenad- eller shoppingsällskap. Tänk efter vad just du har lust och möjlighet till - vi önskar frivilliga inom alla verksamheter inom äldreomsorgen. Frivilliga insatser ersätter inte kommunens verksamheter utan är ett komplement.

Du arbetar ideellt

Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig som frivillig och uppdragen är helt ideella. Du kan avbryta ditt uppdrag när som helst och som frivillig medarbetare skriver du på en tystnadslöfte och du är försäkrad genom kommunen när du gör ditt uppdrag. 

Äldreomsorgen söker fler som vill bidra med sin tid för att ge till någon annan! Vill du veta mer om vad frivilliguppdraget innebär eller anmäla ditt intresse är du välkommen att ringa till enhetschef Helen Odh, telefon 0504-183 13. Du kan också fylla i en ansökningsblankett och skicka in till kommunen.

Det går även bra att anmäla sitt intresse via denna e-tjänst.

Leda aktivitet

Om du har ett särskilt intresse av något som du vill förmedla till andra finns det möjlighet att göra det på mötesplatsen eller på våra äldreboenden och dagverksamheter. Det kan vara i form av en gruppaktivitet vid något enstaka tillfälle eller vid återkommande tillfällen. T.ex. bildvisning, musikunderhållning, högläsning eller något annat du vill bjuda på.

Äldreomsorgen i Tibro kommun organiserar frivilliga medarbetare både för att uppmuntra frivilliga krafter att på ett aktivt sätt medverka till ett gott samhälle och för att ge den som inte är aktiv i någon förening möjlighet att göra en insats.