Utökade lokaler och anpassningar för grundsärskoleelever

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

7 juni 2017

Den 7 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att den nya F-6-skolan ska anpassas för multihandikappade elever och elever med grava utvecklingsstörningar i grundsärskolan. Kostnaderna för de lokalanpassningar som krävs ska rymmas inom investeringsbudgeten för skolprojektet.

I samband med färdigställandet av funktionsprogrammet för den nya F-6-skolan framkom det att lokaler för träningsskola för multihandikappade elever och elever med grava utvecklingsstörningar inte fanns med i planeringen. Barn- och utbildningsförvaltningen förordar att ovanstående elevgrupp ges möjlighet att genomföra sin grundskoleutbildning i Tibro. 

Kommunstyrelsen gick på samma linje som barn- och utbildningsnämnden och beslutade därför att de anpassningar som krävs för att de här eleverna ska kunna erbjudas en professionell verksamhet av hög kvalitet ska göras inom ramen för skolprojektet.