Praktik

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Kontakter

En praktikplats är till för att prova på att arbeta på en arbetsplats för att lära sig yrket och få arbetslivserfarenhet.

Praktik


Om vi kommer fram till att det är praktik du behöver för att komma närmare arbetsmarknaden arbetar vi tillsammans med arbetsförmedlingen för att försöka hitta en passande praktikplats. Sedan upprättar vi tillsammans med arbetsförmedlingen och praktikplatsen en praktiköverenskommelse som beskriver praktikens syfte, innehåll, omfattning och hur du är försäkrad under tiden.

Praktik kan ha ett eller flera olika syften, till exempel:

  • Möjlighet att prova ett yrke
  • Arbetsträning eller språkträning
  • Arbetsprövning
  • Ge dig erfarenhet till ditt CV
  • Öka ditt självförtroende
  • Ge dig kontakter och ett större socialt nätverk
  • Skaffa värdefulla referenser
  • Möjlighet att få ett arbete
  • Efter praktiken är det viktigt att du ber om ett intyg/betyg som du kan använda när du söker arbete i framtiden.