Tibroidrottens nätverk

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till biblioteket följande tider:

Måndag: 10.00-16.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Tibroidrottens nätverk jobbar över idrottsgränserna för att nyttja den lokala kompetensen. Vi vill både lära av andra och lära varandra oavsett om det är verksamhetsledare eller organisationsledare i samtliga föreningar.

Ambitionen finns att stärka Tibros profil som idrottskommun. Detta ska synas genom ett antal gemensamma satsningar som bidrar till att öka kvaliteten och kvantiteten på den idrottsliga verksamheten i kommunen. I grundsynen ligger en övertygelse om att vi har mycket att lära av varandra och att det finns hög kompetens spridd på olika håll och inom olika idrotter.

Tibroidrottens nätverk bygger på engagemang från olika aktörer, där föreningslivets ledare, tränare och aktiva utgör huvudmålgruppen.

Tibroidrottens nätverk jobbar över idrottsgränserna för att nyttja den lokala kompetensen. Vi vill både lära av andra och lära varandra oavsett om det är verksamhetsledare eller organisationsledare i samtliga föreningar. Syftet är att hjälpas åt att stärka idrottskommunen Tibro. Det gör vi genom att delta i gemensamma temakvällar, utbildningar och träningar.

Exempel på aktiviteter som genomförs är:

  • Temakväll kring fystester
  • Temakväll om spänstträning
  • Erfarenhetsutbyte och utveckling mellan arrangörer av tävlingar och läger
  • Samverkansprojekt mellan idrottsarrangörer och handeln
  • Ordförande +1 träffar om utveckling av Idrottskommunen Tibro
  • Löpskolning för träningsgrupper i Rankås
  • Referensbibliotek för tränare och ledare på Kultur och Fritid
  • Träningshjälpmedel har tagits fram och finns på Kultur & Fritid och i Rankås
  • Föreläsningar om träning och ledarskap

Tibroidrottens nätverk utgör en del av verksamheten i SISU Idrottsutbildarna.

För ytterligare information, kontakta Tryggve Olsson på SISU Idrottsutbildarna, se kontaktuppgifter i länk nedan.