Anpassad grundskola

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

I Tibro kommun arbetar vi för att ge barn/elever bästa möjliga kvalitet på utbildning. Inom anpassad grundskola strävar vi hela tiden efter att utveckla vår verksamhet för att eleverna ska ges en optimal utveckling i en lärande miljö.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Utbildningen ska bidra till utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning har ditt barn möjlighet att fullfölja sin skolplikt som en integrerad elev i grundskolan eller i en anpassad grundskoleklass. 

Den anpassade grundskolan har en egen läroplan som består av två kursplaner; ämnen och ämnesområden. En elev kan läsa huvudsakligen det ena eller det andra eller en kombination av båda kursplanerna beroende på elevens förutsättningar.

Utbildningen i den Anpassade grundskolan ska:

  • främja social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans ta till sig, fördjupa och använda kunskaper. 
  • ge elever med en intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. 
  • ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

I Tibro finns Anpassad grundskola på:

  • Baggeboskolan åk 1- 6. Rektor Anette Larsson
  • Gärdsmygen åk 1-9. Rektor Maria Lundin
  • Fågelvikskolan åk 7-9. Rektor Maria Lundin

Deras kontaktuppgifter hittar du längst upp på sidan under "Kontakt".

Om anpassad skola

Anpassad skola bytte namn 1 juli 2023. Skolformen benämndes tidigare som grundsärskola. Anpassad skola syftar till att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad utifrån elevens egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskola och gymnasiet. Kommunen erbjuder även vuxenstudier för de elever som gått färdigt anpassad gymnasieskola. 

Anpassad gymnasieskola

Elever som är i behov av anpassad gymnasieskola hänvisas till Utbildning Skaraborg.

Anpassad Gymnasieskola

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna bedrivs i samarbete med Vuxenutbildningen i Skövde.

Vuxenutbildningen i Skövde