Anpassad grundskola

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun erbjuder undervisning i anpassad grundskola.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Inom anpassad grundskola finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Anpassad grundskola finns vid Baggeboskolan och Fågelvikskolan.

Anpassad gymnasieskola

Elever som är i behov av anpassad gymnasieskola hänvisas till Utbildning Skaraborg.

Anpassad Gymnasieskola

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna bedrivs i samarbete med Vuxenutbildningen i Skövde.

Vuxenutbildningen i Skövde.