Hästsam Tibro

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Häst som äter äpple.

Hästsam Tibro vänder sig till individer med psykisk ohälsa som hamnat i isolering och utanförskap.  Hästarna och stallmiljön erbjuder stora möjligheter att skräddarsy individuella upplägg och vi utgår från individens behov och önskemål.

Hästsam Tibro handlar om relationer i samspel med hästarna, från marken eller på hästryggen. I fokus ligger relationen mellan häst och människa, vi kan förstå oss själva och andra genom att samspela med hästar. Hästsam bedrivs av utbildad personal inom Tibro Ryttarförening i Kateryd och riktar sig till dig som står utanför arbetsmarknaden och är i behov av att komma ut i en aktivitet. 

Exempel på vad ni arbetar med: 

  • Kommunikation, samspel och turtagning
  • Förstå och läsa av hästens känslor och signaler
  • Skapa trygga och tillitsfulla relationer
  • Självkänsla och självförtroende
  • Avslappning
  • Kroppsmedvetenhet
  • Balans
  • Förstå sig egen inverkan i relation till hästen
  • Brya isolering
  • HA ROLIGT!! 

Är du intresserad av denna insats samt bor i Tibro? Be din handläggare ta kontakt med oss för att få mer information och möjlighet till studiebesök.