Kurator

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kurator

Kurators huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd för elever vid personliga och skolrelaterade bekymmer. Förutom enskilda samtal med elever, gruppsamtal, familjesamtal kan kurator även förmedla kontakter med andra hjälpinstanser i samhället. Hit hör till exempel socialtjänst, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin. 

Skolkuratorns arbetsuppgift är att främja en god arbetsmiljö för alla elever i skolan och är den som tillför psykosocial kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja elevers lärande och utveckling.

Skolkuratorn arbetar hälsofrämjande och förebyggande, ingår i skolans elevhälsoteam samt stödjer skolans personal i deras elevhälsoarbete.