Kurator

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Skolkurator arbetar med alla barns trygghet på skolan vilket kan innefatta konflikthantering, relationer och social utveckling.

Kurators huvudsakliga uppgift

Skolkuratorn är ett stöd för elever vid personliga och skolrelaterade bekymmer. Förutom enskilda samtal med elever, gruppsamtal, familjesamtal kan kurator även förmedla kontakter med andra hjälpinstanser i samhället. Hit hör till exempel socialtjänst, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin. 

Skolkuratorns arbetsuppgift

Skolkuratorn

  • främjar en god arbetsmiljö för alla elever i skolan och är den som tillför psykosocial kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja elevers lärande och utveckling.
  • arbetar hälsofrämjande och förebyggande
  • ingår i skolans elevhälsoteam samt stödjer skolans personal i deras elevhälsoarbete.
  • arbetar med alla barns trygghet på skolan vilket kan innefatta konflikthantering, relationer och social utveckling. 

Till skolkurator kan både elev och vårdnadshavare vända sig med personliga eller sociala problem som påverkar skolan.