Startsida

Eleverna Elliot Eriksson, Märta Fernholt, Ralf Eisersiö och Greta Fernholt hälsar alla välkomna till Öppet Hus på Ransbergs skola tillsammans med rektor Therese Lindberg och läraren Sara Berggren.

Lördagen den 4 maj kl. 11-14 är alla som vill välkomna på Öppet Hus på Ransbergs skola. Skolans lärare finns på plats för att svara på frågor och visa besökare till rätta. Eftersom antalet parkeringsplatser är begränsat på skolan uppmanas alla som kan parkera på gamla Örlenbadets parkering och ta sig till skolan till fots.

Karta

Nu blir det smidigare för den som är intresserad av att ställa sig i tomtkö i Tibro kommun. Med den nya e-tjänsten för tomtkö behöver intressenter inte fylla i pappersblanketter. Istället kan du enkelt ställa dig i kö och följa din köplats digitalt. E-tjänsten innebär smidigare handläggning och det blir lättare att följa sin plats i tomtkön.

Man som samlar ihop nerfallna löv i sin trädgård i en säck.

Sedan den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall ska lämnas till återvinningscentralen eller komposteras. Det betyder att det inte längre är tillåtet att elda trädgårdsavfall på den egna tomten.

Bild på anslagstavla

På Tibro kommuns officiella anslagstavla hittar du information om när och var kommunfullmäktige sammanträder och vilka ärenden som ska behandlas. Här anslås även justerade protokoll, officiella kungörelser samt information om aktuella planutställningar.

Nyheter

 • Mobil

  Tibro kommun deltar i SKR:s mätning av service och bemötande

  15 april 2024 | Kommun och politik

  Hur är Tibro kommuns service och bemötande? Det kommer flera av er som kontaktar kommunen via telefon och eller mail att få bedöma i en enkät under perioden mars-maj. Enkäten ingår i en servicemätning som genomförs av organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.

 • Den tidigare skolbyggnaden Vita Villan på Smulebergsområdet avspärrad efter anlagd brand.

  Ökad bevakning och undanröjning av brännbart material efter den senaste tidens bränder

  8 april 2024 | Barnomsorg och utbildning, Trygghet och säkerhet

  För några helger sedan inträffade tre bränder i centrala Tibro, varav två i anslutning till kommunens förskolor. Med anledning av bränderna sattes extra bevakning in och Tibro kommun och polisen drog igång samverkan kring trygghetsskapande åtgärder. För att motverka ytterligare bränder uppmanas kommunens personal att se till att det inte finns brännbart material i anslutning till kommunens fastigheter.

 • Framgångsrik rekrytering av sjuksköterskor

  2 april 2024 | Omsorg och stöd

  Under en längre period har Tibro kommun haft svårt att rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster, vilket inneburit ökat beroende av bemanningsföretag. Men under vinterns rekryteringar har samtliga vakanser kunnat tillsättas. Inom loppet av två månader har åtta nya sjuksköterskor anställds. ”Vi kan nu ha två sjuksköterskor på varje äldreboende”, säger en nöjd Anna-Lena Broberg, enhetschef för kommunens sjuksköterskor.

Fler nyheter

Evenemang

Fler evenemang

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies