Tibro kommun bedöms ha den femte bästa tekniska servicen i landet. Kommunen får nämligen återigen en framskjuten placering i SKR:s, Sveriges Kommuners och Regioners nöjdhetsundersökning Kritik på teknik.

Nio av tio niondeklassare i Tibro är behöriga till gymnasieskolan – en ökning jämfört med 2018. Det visar en undersökning från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Tibro kommun placerar sig därmed i den övre fjärdedelen av landets kommuner.

Tibro kommuns demenssamordnare Johan Ekstrand vann priset Årets förbättringsresa på Framtidsgalan. Johan uppmärksammas för arbetet med att skapa ett mer individanpassat arbetssätt inom demensomvårdnaden, som pågått i Tibro sedan 2012.

Under sommaren och hösten har medlemmar i Tibro Cykelklubb anlagt en teknikbana 300 meter öster om Rankåsstugan. Tanken är att banan, som är en så kallad pumptrack, ska bli navet i en ny samlingsplats för alla som cyklar i Rankåsterrängen.

Nu är den nya delen av Allégården klar att tas i bruk. Lokalerna ska möbleras i december och i januari blir det både en Öppet Hus-dag och premiär för Tibro kommuns nya mötesplats för äldre, Träffpunkt Solsidan.

Nyheter

 • Tänk på gångfartsområdet i centrum

  5 december 2019 | Trafik och teknisk service

  Har du tänkt på att det är ett gångfartsområde i centrala Tibro? Det innebär att du som bilförare måste köra riktigt långsamt och att du endast får parkera på de utmärkta parkeringarna. Se till att ta hänsyn till fotgängarna som befinner sig i området!

 • Äntligen start för dambad

  2 december 2019 | Kultur, fritid och idrott, Ung i Tibro

  Nu är det äntligen dags att starta upp motionssim för damer i badhuset. Premiär den 5 december kl. 19.00-21.00

 • Melodifestivalen genom tiderna

  29 november 2019 | Kultur, fritid och idrott, Tibro Bibliotek

  Utställning på museet och biblioteket 1 december - 31 januari. Vernissage på Tibro museum söndag 1 december kl 14:00-17:00.

 • Barn- och utbildningsförvaltningen anpassar sin organisation för att minska kostnaderna

  29 november 2019 | Barnomsorg och utbildning, Kommun och politik

  Barn- och utbildningsförvaltningen går in i en svår omställningsperiod där stora besparingar ska göras på kort tid. Under 2020 ska förvaltningen spara cirka 10 miljoner kronor. I och med besparingarna kommer en översyn av organisationen att göras.

Fler nyheter

Evenemangskalender

Evenemangskalender

På Tibro kommuns officiella anslagstavla hittar du information om när och var kommunfullmäktige sammanträder och vilka ärenden som ska behandlas. Här anslås även justerade protokoll från kommunfullmäktige, styrelser och nämnder, officiella kungörelser samt information om aktuella planutställningar.

Filmer om Tibrobor för ökad stolthet och inspiration

I projektet #viärtibro vill vi lyfta fram riktiga människor, som gör något för andra och för Tibro, både i det stora och det lilla. Det är ett projekt vi skapar tillsammans. För att vi alla ska få fler anledningar att känna stolthet för vår kommun. Varje månad släpper vi ett nytt porträtt och i december är världsmedborgaren Maria Zachs huvudperson. Har du förslag på vem vi ska filma? Tipsa Tibro kommun, receptionen@tibro.se.

Hösten 2020 invigs en ny F-6-skola, Baggeboskolan, i Tibro. Skolan kommer att ha plats för 540 elever inklusive särskola och utrustas med en fullstor idrottshall. Bygget bedrivs som ett partneringprojekt mellan NCC och Tibro kommun. Liljewall arkitekter har utformat skolan i samverkan med berörd personal. Här kan du följa arbetet med den nya skolan.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies