Kolla in programmet! Det finns massor att göra!

Det generella bevattningsförbudet i Tibro har ändrats. All bevattning med kommunalt dricksvatten är fortfarande förbjuden. Förbudet mot bevattning med sjö-, å- och bäckvatten har dock upphävts eftersom det fattades på felaktiga grunder.

Den 9 september genomför Tibro kommun en lokal folkomröstning om en kommunal gymnasieskola. Nu finns information om folkomröstningen här på tibro.se. I mitten av augusti får alla Tibrobor ett informationsblad om folkomröstningen i brevlådan. "Vi skickar ut kortfattad information till alla hushåll den 14-16 augusti", klargör Frida Blomqvist som är administrativ chef på kommunledningskontoret.

Nyheter

 • Eldningsförbud upphävt

  21 juni 2018 |

  Eldningsförbudet, som funnits inom Tibro kommun under maj och juni, har idag upphävts.

 • Tibrofrukost på Isocell/SCP i Tibro

  Tibroföretag gör isolering av gamla tidningar

  21 juni 2018 | Näringsliv, arbete och etablering

  Sista Tibrofrukosten innan sommaren hölls på Isocell eller rättare sagt SCP som står för Scandinavian Cellulose Production och är det bolag som producerar cellulosaisolering av gamla tidningar. Företaget etablerade sig i Tibro 2012 tack vare Tibros geografiska läge mitt i den den skandinaviska marknaden för Isocell, som är det varumärket som slutprodukten säljs under och som också är delägare av SCP i Tibro och har en utbildningsanläggning i anslutning till produktionen.

 • Tibro kommun vidtar kraftfulla åtgärder efter felaktig hantering av barnärende

  19 juni 2018 | Omsorg och stöd

  Ett barn som skulle vara tillfälligt placerat i ett familjehem blev kvar där i flera år trots att vårdnadshavaren vid flera tillfällen begärde att få ta hem barnet. Nu vidtar Tibro kommun kraftfulla åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen. "Det är olyckligt att det här har inträffat. Vi beklagar det djupt och ska självklart göra allt vi kan för att göra en så god vårdplanering som vi kan för alla berörda parter med barnet i fokus", säger socialchefen Anneli Koivuniemi.

 • Ung Konst II

  11 juni 2018 | Kultur, fritid och idrott, Tibro Bibliotek

  Ung Konst II, Sommarutställning på Tibro Bibliotek. Vernissage: Måndag 11:e Juni kl.18.00.

 • Markarbete för dragning av vatten-, avlopps- och elledningar på tomten där Tibros nya F-6-skola ska byggas.

  Markarbeten påbörjas för nya Baggeboskolan

  8 juni 2018 | Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

  Nu på måndag, den 11 juni, startar de förberedande markarbetena inför byggnationen av Baggeboskolan. Byggområdet kommer att stängslas in, det kommer att sättas upp arbetsbodar och arbetet med att schakta undan jord för husgrunden och kommande asfalt- och plattbelagda ytor påbörjas.

Fler nyheter

Som kommuninvånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer i kommunen.

På Tibro kommuns officiella anslagstavla hittar du information om när och var kommunfullmäktige sammanträder och vilka ärenden som ska behandlas. Här anslås även justerade protokoll från kommunfullmäktige, styrelser och nämnder, officiella kungörelser samt information om aktuella planutställningar.

Kulturvän Tibro

Anders Eriksson gillar möten, Här pratar han om de möjligheter till möten som ger dig nya perspektiv och skapar ömsesidig kulturell förståelse som erbjuds i Kulturvän Tibro. Den här satsningen syftar till att främja vänskap och kulturell förståelse mellan nyanlända och etablerade invånare i Tibro. Bli kulturvän du också!

Hösten 2020 invigs en ny F-6-skola, Baggeboskolan, i Tibro. Skolan kommer att ha plats för 540 elever inklusive särskola och utrustas med en fullstor idrottshall. Det är beslutat att NCC ska planera och bygga den nya skolan ihop med Tibro kommun och att Liljewall arkitekter ska utforma den. Här kan du följa arbetet med den nya skolan.

Äldrecentrum är en mötesplats för dig som är pensionär och dig som är anhörig eller frivillig medarbetare.

I Tibro välkomnar vi nya invånare till en villaidyll med storstadens alla bekvämligheter inom räckhåll.

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om den service som Tibro kommun erbjuder. Frågorna och svaren presenteras ämnesvis.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies