Startsida

Tf rektor Emelie Ahlén Karlsjö och teamledarna Fritiof Andersson Swärd, Christofer Artfors, Annika Käll och Anneli Bäcklund Colling i Nyboskolans ledningsgrupp framför Nyboskolan i Tibro.

Nyboskolans ledning har ett klart mål i sikte. Med fem pedagogiska team håller ett nytt arbetssätt med ett ännu tydligare elevfokus på att växa fram på skolan. "I de nya teamen ska vi samarbeta mer kring eleverna för att kunna stötta alla elever på ett så bra sätt som möjligt", betonar teamledarna Anneli Bäcklund Colling och Christofer Artfors i filmen om teamen och Nyboskolan.

Tingsrätt

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, riktar allvarlig kritik mot ett LSS-boende i Tibro och kräver att boendet ska stängas senast den 1 juni. Tibro kommun planerar överklaga beslutet eftersom en forcerad stängning av boendet skulle medföra en jättejobbig situation för den enskilde och äventyra arbetsmiljön för berörd personal.

Städutrustning, städmaterial

Sedan en tid tillbaka kan socialförvaltningen besluta om så kallat förenklat bistånd vad gäller lättare serviceinsatser i hemmet för de invånare som är 70 år och äldre och upplever ett behov av stöd. Även trygghetslarm går att ansöka om via förenklat bistånd.

Simma

Anmälan till sommarens simskola är nu öppen!

Tibro Översiktsplan 2021

I höstas kunde kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner, företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper i kommunen lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan. Kommunen har samlat alla inkomna yttranden från samrådsskedet i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen är utställd för granskning fram till den 30 juni.

Nyheter

 • Elever mötte kultur i skogen

  13 maj 2021 | Kultur, fritid och idrott, Häggetorpsskolan

  Teatergruppen Carpa inledde en period med mycket teater i Tibro i onsdags. Scenen var kanske ovan för eleverna, den var nämligen utomhus! "Skogen är en fantastisk miljö", säger Beatrice Jasz, en av tre skådespelare i Carpa.

 • Visningsrum för hjälpmedel har öppnat igen

  12 maj 2021 | Omsorg och stöd

  Var-Dags-Rum, visningsrummet för olika hjälpmedel till äldre och personer med funktionsnedsättning, har öppnat igen efter att ha varit stängt en längre tid. Rummet har öppet tisdagar klockan 13.00 - 15.30, och ligger i anslutning till Träffpunkt Solsidan vid Allégårdens entré, Fredsgatan 38. Där utförs även enklare service av hörapparater såsom rengöring eller byte av slang och batterier.

 • Personal ska använda andningsskydd hos vårdtagare/brukare med bekräftad Covid-19.

  12 maj 2021 | Omsorg och stöd, Corona

  Med anledning av att Arbetsmiljöverket uppdaterat sina riktlinjer så har socialförvaltningens ledningsgrupp beslutat att all personal ska använda andningsskydd vid arbete hos vårdtagare/brukare som har bekräftad Covid-19. Andningsskydd är en personlig skyddsutrustning som används för att skydda personalen.

 • Ofullständiga fakturor utskickade från Tibro kommun

  12 maj 2021 | Kommun och politik

  Under perioden 5-10 maj har det tyvärr skickats ut ofullständiga fakturor från Tibro kommun på grund av ett tekniskt fel i kommunens fakturahanteringssystem. Alla som fått en faktura under den här perioden kommer inom kort att få ett brev angående detta.

Fler nyheter
Anslagstavla.

På Tibro kommuns officiella anslagstavla hittar du information om när och var kommunfullmäktige sammanträder och vilka ärenden som ska behandlas. Här anslås även justerade protokoll från kommunfullmäktige, styrelser och nämnder, officiella kungörelser samt information om aktuella planutställningar.

Möt roadracingföraren Robert Jönsson

I projektet #viärtibro vill vi lyfta fram riktiga människor, som gör något för andra och för Tibro, både i det stora och det lilla. Det är ett projekt vi skapar tillsammans. För att vi alla ska få fler anledningar att känna stolthet för vår kommun. I årets första porträtt får du stifta bekantskap med roadracingföraren Robert Jönsson.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies