Startsida

Lägereld.

Eldningsförbudet som infördes i Tibro kommun den 17 juni är nu upphävt. Var dock noga med att elda och grilla på ett ansvarsfullt sätt. Det är du som tänder en eld som är ansvarig för elden och dess konsekvenser.

Kulturhistorisk inventering på Ransbergs skola

Ransbergs skola har en intressant historia, som nu ska bevaras för framtiden. Inför rivningen av skolan genomförs en kulturhistorisk inventering. Se filmen där Tibros antikvarie Martin Toresson och byggnadsantikvarien Roberth Olofsson berättar om hur och varför den här inventeringen genomförs.

Socialpedagogen Robin Ferling i samtal med elever i Nyboskolans café

Elever som känner sig trygga i skolan mår bättre och presterar bättre. Därför håller Nyboskolan på att utveckla sitt sätt att arbeta med trygghet. "En viktig del i det trygghetsskapande arbetet är att det ska finnas vuxna nära eleverna, oavsett om de befinner sig på en lektion eller har rast", säger rektor Emelie Ahlén Karlsjö i en film om trygghetsarbetet på Nyboskolan.

Kommunalrådet Rolf Eriksson och kommunpolisen Irene Broberg i Tibros centrum

Polisen och Tibro kommun arbetar tillsammans för att skapa ett tryggt och säkert Tibro. Det är viktigt för oss att få reda på dina erfarenheter, synpunkter och upplevelser av tryggheten i kommunen.  Därför uppmanar vi dig att svara på polisens medborgarenkät, som är öppen fram till den 1 september.

Tibro Översiktsplan 2021

I höstas kunde kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner, företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper i kommunen lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan. Kommunen har samlat alla inkomna yttranden från samrådsskedet i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen är utställd för granskning fram till den 30 juni.

Nyheter

 • Tänk på bevattningsförbudet

  21 juni 2021 |

  Vattnar du i din trädgård? Tänk då på att det alltid är förbjudet att vattna med slang eller vattenspridare med kommunalt vatten i Tibro kommun. Endast bevattning med kanna är tillåtet. Detta gäller alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät, inklusive abonnenter i Fagersanna och Hönsa.

 • Författarstafett

  21 juni 2021 | Kultur, fritid och idrott, Tibro Bibliotek

  För dig i ålder 10-15 år kommer här en skrivutmaning på sommarlovet! Författare Jan-Erik Ullström har skrivit början på en berättelse och nu vill vi att DU avslutar den.

 • Klipp häcken och rädda liv

  21 juni 2021 | Trafik och teknisk service

  Häckar och buskar vid vägkorsningar och gathörn ska beskäras för att säkerheten i trafiken ska vara så hög som möjligt. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för växtlighet som står på din tomt. Därför är det viktigt att du ser över dina häckar och träd så att det inte utgör en trafikfarlighet.

 • Sagor i gröngräset

  18 juni 2021 | Kultur, fritid och idrott, Tibro Bibliotek

  På tisdag 22/6 blir det sagostund utomhus med Towe!

Fler nyheter
Anslagstavla.

På Tibro kommuns officiella anslagstavla hittar du information om när och var kommunfullmäktige sammanträder och vilka ärenden som ska behandlas. Här anslås även justerade protokoll från kommunfullmäktige, styrelser och nämnder, officiella kungörelser samt information om aktuella planutställningar.

Möt roadracingföraren Robert Jönsson

I projektet #viärtibro vill vi lyfta fram riktiga människor, som gör något för andra och för Tibro, både i det stora och det lilla. Det är ett projekt vi skapar tillsammans. För att vi alla ska få fler anledningar att känna stolthet för vår kommun. I årets första porträtt får du stifta bekantskap med roadracingföraren Robert Jönsson.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies