Startsida

Den 31 mars är det återigen dags för idrottsfestival i Tibro. Årets festival äger rum på Millners. Kvällen inleds med mingel kl. 18.00 och sedan är det festivaldags med tapastallrik, hyllningar och underhållning och dans. Konferencier är Gunnar Pettersson och årets festivalband är Nisse Bandit. Välkommen att boka biljetter!

Efter tre års uppehåll var det äntligen dags för Tibros näringslivsfest 1 mars. Under festliga former uppmärksammades Tibros företag och företagsledare för goda prestationer under 2022.

Nu kan du som är född 2006 eller 2007 och folkbokförd i Tibro kommun ansöka om en sommarjobbplats i Tibro kommun inför sommaren 2023. Ansökningstiden är den 1-31 mars.

Nyheter

 • Lifecare Mobil Omsorg

  Mobiltelefonen blir ett viktigt arbetsverktyg för vård- och omsorgspersonal

  23 mars 2023 | Omsorg och stöd

  Den 22 mars började socialförvaltningen använda det nya verksamhetssystemet Lifecare tillsammans med 11 andra kommuner i Skaraborgsområdet. Med Lifecare blir mobiltelefonen ett mycket viktigt arbetsverktyg för personalen. Hädanefter är det i mobilen som personalen ser vilka insatser som ska utföras hos vårdtagare och det är även i mobilen de skriver sina journalanteckningar och signerar att insatser blivit utförda.

 • IVO, Inspektionen för vård och omsorg

  IVO avslutar uppmärksammat ärende utan åtgärd

  23 mars 2023 | Omsorg och stöd

  En vårdtagare inom hemsjukvården i Tibro begick självmord i början av 2022. Tibro kommun anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria och senare gjordes även en anmälan enligt Lex Sarah, eftersom kommunens utredning visat på uppenbara brister i hanteringen av ärendet. IVO har nu avslutat båda anmälningarna utan åtgärd.

 • CRAFT-utbildning

  Utbildning för dig som är anhörig till någon med missbruks- eller beroendeproblematik

  20 mars 2023 | Omsorg och stöd

  I april kommer Cecilia och Annelie från anhörigstödsverksamheten i Tibro att genomföra utbildning i CRAFT, som i forskning visat sig vara ett bra stöd för anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik. Utbildningen är kostnadsfri och består av 10 st. gruppträffar.

 • Matservering

  Höjning av lunchpris på restaurang Karlavagnen

  16 mars 2023 | Omsorg och stöd, Trafik och teknisk service

  Från och med den 3 april kommer lunchpriset på restaurang Karlavagnen att höjas.

Fler nyheter

Nyheter om el och energi

 • Högspänningsledning

  Företag med elintintensiv produktion kan söka elstöd

  6 mars 2023 | Näringsliv, arbete och etablering, El och energi

  Mellan den 6 mars och den 17 april kan elintensiva företag ansöka om att få ett statligt elkostnadsstöd. Stödet riktar sig till företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022. 

 • Dyrare elpriser ger kortare säsong i ishallen

  22 november 2022 | Kultur, fritid och idrott, El och energi

  De höga elkostnaderna påverkar nu även ishallen i Tibro. För att kunna hantera den stora kostnadsökningen för is kortas säsongen.

 • Högspänningsledning

  Energiförsörjning och elavbrott

  9 november 2022 | El och energi

  Den här vintern är det risk för effektbrist, det vill säga att efterfrågan på el är större än tillgången. När det inträffar finns det risk att elen behöver stängas av i vissa områden under vissa timmar, det som kallas för manuell frånkoppling. Genom att hålla nere vår totala elförbrukning minskar vi risken för effektbrist och elbortfall.

 • Bild på diagram och stickkontakt som sänder ut signaler om stigande elpriser.

  Badhusstängning, sänkt inomhustemperatur och fritidsgårdsflytt för minskad elförbrukning

  27 oktober 2022 | Barnomsorg och utbildning, Kultur, fritid och idrott, Trafik och teknisk service, El och energi

  Badhuset hålls stängt i fyra månader med start den 7 november. Verksamheten på fritidsgården Dojan flyttar till Nyboskolan. Och så sänks inomhustemperaturen i merparten av kommunens lokaler. Det är några av de åtgärder som Tibro kommun vidtar för att hålla nere elkostnaderna.

Fler nyheter

På Tibro kommuns officiella anslagstavla hittar du information om när och var kommunfullmäktige sammanträder och vilka ärenden som ska behandlas. Här anslås även justerade protokoll, officiella kungörelser samt information om aktuella planutställningar.

Evenemang

Fler evenemang

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies