Startsida

Arbetet med att utforma Ransbergs nya skola är i full gång. Under den gångna hösten har det tagits fram funktionsprogram som beskriver de behov som ska tillgodoses i de nya byggnaderna. I vår ska en arkitekt ta fram ritningar på skolan i samråd med skolans personal och elever.

Folkhälsomyndigheten fattade den 3 december beslut om att införa ett tillfälligt besöksförbud på Tibros äldreboenden till och med den 12 december. Beslutet är fattat för att förhindra vidare spridning av covid-19 bland de boende i avvaktan på att nya nationella riktlinjer för införande av besöksförbud fastställs.

Coronaviruset breder åter ut sig i Tibro. Under de senaste fyra veckorna har 273 nya fall av covid-19 rapporterats i kommunen. ”Vi har ett allvarligt läge i Tibro kommun”, säger Rolf Eriksson, ordförande i kommunstyrelsen.

Under de senaste veckorna har läget varit ansträngt på flera av Tibros skolor på grund av stor sjukfrånvaro. Nu är läget betydligt mer stabilt. Många medarbetare är tillbaka i tjänst och på flertalet skolor bedrivs nu undervisningen som vanligt.

Följ Thure och Bertas juläventyr i Tibro där de hjälper den lilla tomtenissen Arve att hitta tillbaka till Nordpolen. Men hur ska de kontakta tomten och hur bygger man egentligen en flygande släde? En julsaga i en sagovärld där Tibros dåtid och nutid blandas.

Nyheter

 • Information om ny rekommendation och 15-timmarsbarnen är välkomna tillbaka

  3 december 2020 | Barnomsorg och utbildning, Corona

  Ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten att symtomfria barn i förskola och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Från och med måndagen den 7 december hälsas 15-timmarsbarnen välkomna till förskolorna igen.

 • Förbättrat arbetsklimat, lägre betyg för ledarskapet

  2 december 2020 | Kommun och politik

  Allt fler upplever ett förbättrat arbetsklimat jämfört med förra gången medarbetarenkäten genomfördes. Samtidigt visar resultatet att förtroendet för närmaste chef är lägre jämfört med 2018. Det är två slutsatser av den medarbetarenkät som Tibro kommun genomfört bland sina 1000 anställda.

 • Bara nödvändiga vård- och omsorgsinsatser utförs på grund av personalbrist

  2 december 2020 | Omsorg och stöd, Corona

  Den närmaste tiden kommer kommunens vårdtagare och brukare endast få hjälp med de allra mest nödvändiga omvårdnadsinsatserna. Orsaken till detta är stor sjukfrånvaro bland personalen. Beslutet, som fattats av socialchefen, gäller fram till den 13 december, men kan vid behov förlängas.

 • Sök vägbidrag för underhåll av enskild utfartsväg

  2 december 2020 | Trafik och teknisk service

  Nu är det dags att ansöka om kommunalt underhållsbidrag för enskilda, ej statsberättigade vägar för 2021.

Fler nyheter

Evenemangskalender

Evenemangskalender

På Tibro kommuns officiella anslagstavla hittar du information om när och var kommunfullmäktige sammanträder och vilka ärenden som ska behandlas. Här anslås även justerade protokoll från kommunfullmäktige, styrelser och nämnder, officiella kungörelser samt information om aktuella planutställningar.

Möt bildhuggaren Emilia Lehrgrafven

I projektet #viärtibro vill vi lyfta fram riktiga människor, som gör något för andra och för Tibro, både i det stora och det lilla. Det är ett projekt vi skapar tillsammans. För att vi alla ska få fler anledningar att känna stolthet för vår kommun. Varannan månad släpper vi ett nytt porträtt och i september är bildhuggaren Emilia Lehrgrafven huvudperson. Har du förslag på vem vi ska filma? Tipsa Tibro kommun, receptionen@tibro.se.

Den 20 augusti invigdes Tibros nya F-6-skola, Baggeboskolan. Skolan har plats för 540 elever inklusive särskola och är utrustad med en fullstor idrottshall. Bygget har bedrivits som ett partneringprojekt mellan NCC och Tibro kommun. Liljewall arkitekter har utformat skolan i samverkan med berörd personal. Här kan du läsa om arbetet med den nya skolan.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies