Här hittar du kommunens samlade och aktuella information om Coronaviruset och Tibro kommuns åtgärder och arbete med frågan. Du hittar också länkar till andra myndigheters information.

Bokade besök och säkra möten. Det är vad som gäller på Tibros äldreboenden i och med att regeringen förlängt besöksförbudet under den pågående coronapandemin till den 31 augusti. Se vår film om detta.

Draghandtag med bildhuggerier. Silhuetter av lekande barn. Och ett gigantiskt träd gjort av spillvirke från industrin. Det är den konstnärliga utsmyckningen på Baggeboskolan. Se filmen om hur konstverken har skapats och vilken koppling de har till Tibros hantverkstraditioner.

Eldningsförbudet i skog och mark som infördes den 11 juni i Tibro kommun upphävs från och med kl 12.00 den 30 juni. Om du eldar, så se till att det sker på ett säkert sätt.

"Vi uppmanar Tibroborna att vara extra sparsamma med dricksvattnet". Det säger VA-chefen Mikael Jonsson i Tibro kommun med anledning av förbrukningen av dricksvatten ökat oroväckande de senaste veckorna.

Nyheter

 • Rankåsrundan

  8 juli 2020 | Kultur, fritid och idrott, Tibro Bibliotek, Ung i Tibro

  Kom upp till Rankås och gå Rankåsrundan! Detta är en digital tipspromenad beläget på elljusspåret i Rankås fritidsområde. Varje söndag är det nya frågor!

 • Detaljplaner ute på samråd

  3 juli 2020 |

  En ny detaljplan för kv Snickaren 30 (kommunhuset) och en ny detaljplan för kv Makrillen (Språtteboområdet) är nu ute på samråd. Här kan du se alla handlingar.

 • Möblering och markarbeten på Baggeboskolan

  3 juli 2020 | Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

  Efter en intensiv vår med byggarbeten är Baggeboskolan nu besiktigad och godkänd. Under juni flyttades byggbodarna och containrarna från skolgården och skolans parkering asfalterades och förseddes med kantsten av granit. Markarbetena på skolan har fortskridit under våren och fortsätter i sommar. I mitten av juni påbörjades möbleringen av skolan.

 • Undvik onödiga resor i kollektivtrafiken

  25 juni 2020 | Trafik och teknisk service, Kollektivtrafik, Corona

  För att motverka spridning av coronavirus behöver vi alla hjälpas åt att förhindra trängsel i kollektivtrafiken. Gå eller cykla om du har möjlighet och undvik onödiga resor med kollektivtrafik. Och håll avstånd till dina medresenärer om du behöver resa kollektivt.

Fler nyheter

Evenemangskalender

Evenemangskalender

På Tibro kommuns officiella anslagstavla hittar du information om när och var kommunfullmäktige sammanträder och vilka ärenden som ska behandlas. Här anslås även justerade protokoll från kommunfullmäktige, styrelser och nämnder, officiella kungörelser samt information om aktuella planutställningar.

Möt naturvårdaren Gillis Edman

I projektet #viärtibro vill vi lyfta fram riktiga människor, som gör något för andra och för Tibro, både i det stora och det lilla. Det är ett projekt vi skapar tillsammans. För att vi alla ska få fler anledningar att känna stolthet för vår kommun. Varannan månad släpper vi ett nytt porträtt och i juni är naturvårdsprofilen Gillis Edman huvudperson. Har du förslag på vem vi ska filma? Tipsa Tibro kommun, receptionen@tibro.se.

Hösten 2020 invigs en ny F-6-skola, Baggeboskolan, i Tibro. Skolan har plats för 540 elever inklusive särskola och är utrustad med en fullstor idrottshall. Bygget har bedrivits som ett partneringprojekt mellan NCC och Tibro kommun. Liljewall arkitekter har utformat skolan i samverkan med berörd personal. Här kan du följa arbetet med den nya skolan.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies