Fritidshem

Tibro kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller om eleven har ett eget behov. Beslut om särskilda skäl fattas av rektor. De barn som har rätt till fritidshem placeras på den skola där barnet går.

Plats i fritidshem får behållas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.
Uppsägningstiden för fritidsplats är en månad.

Ansökan om plats på fritidshem:e-tjänst

Lovverksamhet

Tibro kommun erbjuder lovverksamhet för barn som endast har behov av fritidsverksamhet på skolans lovdagar.
Anmälan är bindande och lämnas till Barn & Utbildningskontoret. Kostnad för lovverksamheten är för närvarande 60 kronor per bokad dag.

Önskar du lovverksamhet till ditt barn ange detta under "övrigt" på uppsägningen.

Uppsägning av plats inom fritidshem (E-tjänst)