Val av moderna språk samt SvEn

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Tibro kommun har en rutin som vänder sig till elever och vårdnadshavare om val och omval av moderna språk samt SvEn.

Ett betyg i moderna språk ger meritpoäng. När en elev söker till gymnasiet räknas meritpoängen samman till ett meritvärde.

Elev som väljer svenska som andraspråk (SvA), svenska, eller engelska får inget särskilt betyg utan ett sammanvägt betyg i antingen SvA, svenska eller engelska. Att välja något av dessa ämnen ger inga extra meritpoäng i slutbetyget.

Skolan är enligt Skolförordningen (9 kap. §) skyldig att erbjuda minst två av de moderna språken franska, spanska eller tyska.

Undervisningen i svenska/engelska är lokaliserad på någon av F-6 enheterna och genomförs av pedagoger från F-6.

Undervisningen i moderna språk sker på Fågelvikskolan.

Rutin för val och omval av moderna språk samt SvEn

Blankett val och omval moderna språk samt SvEn