Akut hjälp

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

  • Socialjour Månd - Torsd, Sönd kl. 17.00 - 23.00 Fred - Lörd kl. 17.00 - 02.00
    0500-49 74 21, 49 74 22
Young African Male Cyclist Lying On Street After Accident

Om du eller någon person i din omgivning blir akut sjuk, skadas eller hamnar i en nödsituation ska du alltid ringa 112. När du gör det kan personal från sjukvården, räddningstjänsten eller polisen kallas till platsen så fort som möjligt.

Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Du kan även ringa Tibro kommuns kontaktcenter (på kontorstid) eller det nationella krisinformationsnumret 113 13 (tillgängligt dygnet runt).

Vid behov kommer vi även att ge alla kommuninvånare aktuell information via radio, kommunens Facebooksida och andra medier, till exempel TV och tidningar. Du hittar mer information om hur Tibro kommun förebygger och hanterar kriser under rubriken Krishantering.

Akut social hjälp

Har du akuta sociala ärenden kan du nå socialtjänsten och göra en anmälan via enhetscheferna under kontorstid, se kontaktinformation ovan. 

Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid, se kontaktinformation ovan.

Akut anmälan av barn som far illa

Om du vill göra en akut anmälan om att ett barn far illa tar du kontakt med kommunens barn- och familjegrupp, se kontaktuppgifter här på sidan. Efter kontorstid ringer du 112, så ser larmpersonalen till att du får kontakt med kommunens socialjour.

Du kan även göra en orosanmälan via Tibro kommuns e-tjänst.

Du hittar mer information om hur du anmäler att ett barn far illa om du klickar på länken här nedanför:

Stöd till hot- och våldsutsatta vuxna

När vuxna utsätts för våld i hemmet är det i första hand polisen som ska kontaktas via 112.

Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan svarar på samtal och ger stöd åt misshandlade kvinnor i Skaraborg dygnet runt, se telefonnummer ovan. 

Här hittar du mer information om det stöd som erbjuds till personer som drabbas av hot och våld:

Störningar i vatten- och elförsörjningen
och andra akuta tekniska fel

Om du upptäcker ett fel på de kommunala ledningarna, en förmodad vattenläcka, stopp i avlopp eller något annat tekniskt problem, så kontaktar du ansvarig personal på Tibro kommuns samhällsbyggnadsenhet. Aktuella telefonnummer finns på sidan Felanmälan - vatten och avlopp

Vid elavbrott kontaktar du Tibro Energi,  telefon 0504-44 04 40 kl. 7.30-16.00 måndag till torsdag och kl. 7.30-13.00 på fredagar. Övrig tid, telefon 0504-159 50.

Trygghetslarm

Om du är sjuk eller har ett funktionshinder kan kommunen hjälpa dig att installera ett trygghetslarm i ditt hem. Det innebär att du har på dig ett armband med en larmknapp, som du kan trycka på om du ramlar eller hamnar i andra svåra situationer som du inte klarar av själv. Larmet ansluts till en larmcentral, som kallar på vård- och omsorgspersonal från kommunen när du trycker på knappen. Du betalar en avgift för trygghetslarmet. Klicka på länken här nedanför om du vill ha mer information om trygghetslarm: 

Akutsjukvård

Om du eller någon person i din omgivning blir akut sjuk eller skadas ska du alltid ringa 112. Vid behov kan du själv bidra till att rädda liv genom att ge hjärt- och lungräddning. Till din hjälp finns det hjärtstartare på många platser i kommunen.

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för att invånarna i hela Västra Götaland får den hälso- och sjukvård som de behöver. När du blir allvarligt sjuk eller skadad kommer du i första hand att få vård på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Du hittar mer information om akutsjukvården i Skaraborg via den aktuella länken i länklistan nedan.

Giftinformationscentralen ger råd vid akut förgiftning

Ring 112 vid akuta förgiftningstillbud och begär Giftinformation. Vid mindre brådskande förgiftningsfall kan du ringa Giftinformationscentralen, telefon 08-33 12 31, dygnet runt. Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud.

Information om giftiga ämnen, symptom vid olika typer av förgiftningar med mera hittar du på webbplatsen giftinformation.se, se länk i länklistan nedan. 

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Skaraborg ansvarar för brandsläckning, annat räddningsarbete och förebyggande åtgärder mot brand i Tibro kommun.

Om det brinner någonstans ska du alltid ringa 112. Det finns en dygnet-runt-bemannad räddningscentral i Skövde. I Tibro finns en deltidsstyrka med deltidsanställda brandmän. För mer information om räddningstjänsten, klicka på den aktuella länken i länklistan här nedanför.